fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Fler stora kliv krävs för att få fart på byggandet

I dag tisdag presenterade regeringen 22 steg för ett ökat byggande. Flera av åtgärdsförslagen är bra och ligger i linje med vad byggföretagen har efterfrågat under en längre tid. Men samtidigt saknas de övergripande reformerna. Ska bostadsbyggandet öka ytterligare krävs fler och mer omfattande politiska åtgärder av regeringen.

Publicerad: 21 juni 2016, 12:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Efter att de bostadspolitiska samtalen brutit samman har Peter Eriksson (MP) och Magdalena Andersson (S) presenterat regeringens 22 steg för att få fart på bostadsbyggandet.


Ämnen i artikeln:

Bostadspolitiska samtalenBostadspolitikBostadspolitikenBostadsbyggandeBostadsbristen

Enligt Boverket behöver det byggas 700 000 bostäder de kommande tio åren. Det är ett högt mål. Förra året började det byggas 47 300 nya bostäder i Sverige och i år bedöms antalet komma att uppgå till drygt 55 000. I realiteten betyder målet att vi de kommande åren ska bygga mer än vad vi någonsin gjort.

När bostadsminister Peter Eriksson (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) i dag presenterade regeringens 22 punkter för ett ökat bostadsbyggande fanns det en del att glädjas åt. Flera av åtgärdsförslagen är bra och ligger i linje med vad byggföretagen har efterfrågat under en längre tid. Det gäller inte minst kompetensförsörjningsbehovet. Ett av de största problemen för att kunna bygga mer är att det saknas arbetskraft. Enligt våra beräkningar behövs 40 000 fler personer i branschen. Vi ser därför fram emot att höra mer om utlovade åtgärdsförslag om kompetensförsörjning under hösten.

Det är också bra att byggbranschens synpunkter på vikten av att korta plan- och bygglovsprocessen har tagits på allvar. Likaså är översynen av bullerregler och överklagandeprocessen, förenkling av regelverk och att underlätta för industriellt byggande välkomna.

Däremot tycker vi det är synd att regeringen inte valt att omvärdera det så kallade investeringsstödet. Det skapar en ryckighet och osäkerhet på en marknad som redan har tillräckliga svängningar beroende på konjunkturen. Det ger inte de långsiktiga och stabila spelregler som svensk byggindustri behöver för en sund konkurrens.

Målet att bygga 700 000 nya bostäder till år 2025 är stort. Ska Sverige ha en möjlighet att få igång bostadsbyggandet krävs en rad olika, och många gånger ganska omfattande, åtgärder.

Det handlar om att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, underlätta för kapitalsvaga hushåll att skaffa sig ett boende och säkerställa att det finns resurser för att bygga mer. Att helhetsgreppen kring dessa frågor saknas i det presenterade åtgärdspaketet kommer att försvåra möjligheterna att bygga så mycket som våra politiker vill. Det var ett högt satt mål redan från början.

Dagarna efter att Peter Eriksson tillträdde som bostadsminister valde han att träffa branschen. Det är något som vi ser som mycket positivt. Med tanke på de utmaningar som vi har framför oss hoppas vi att den dialogen fortsätter. För ska de 700 000 bostäderna byggas krävs ännu mer än vad som presenterades i dag.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev