tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Feministisk stadspolitik avgörande för hållbarheten”

Att Sverige kraftsamlar för att nå de globala målen i FN:s Agenda 2030 kan bli avgörande för framtida generationers levnadsförhållanden. Sverige behöver en sammanhållen stadspolitik som utgår från staden som helhet. Att politiken tar en feministisk utgångspunkt är en förutsättning för att skapa en inkluderande stad för alla.

Publicerad: 31 oktober 2017, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Sverige har en allt mer ohållbar och ojämlik bostadssituation.”

Foto: Petter Arvidsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikHållbart byggandeKlimatKollektivtrafik

Fram till 2050 beräknas världens urbana befolkning öka från 3,5 till 7 miljarder. De kommande 30 åren kommer det att behöva byggas lika mycket stad som det gjorts i hela mänsklighetens historia. Det är en enorm utmaning, men samtidigt en möjlighet att främja hållbara lösningar.

Sedan 2015 har Sverige antagit flera globala hållbarhetsagendor, bland annat FN:s Agenda 2030 med 17 mål för hållbar utveckling, klimatavtalet från Paris och den Nya Urbana Agendan. Den Nya Urbana Agendan är en konkretisering av mål 11 i Agenda 2030 om hållbar stadsutveckling. Den sätter strålkastarljus på att de flesta av Agenda 2030:s mål måste genomföras lokalt. Men vad innebär det för Sverige och vad behöver regeringen göra för att stötta de kommuner som har mindre resurser?

Regeringen har påbörjat ett arbete med att ta fram en sammanhållen stadspolitik. Sverige är i dag ett av få länder inom OECD som saknar en sådan. Vi välkomnar regeringens arbete men vill understryka vikten av att en ny politik utgår från staden som helhet, vilket är avgörande för om kommunerna ska lyckas med sitt hållbarhetsarbete.

I dag, på FN:s World Cities Day, överlämnar tankesmedjan Global Utmaning en rapport till regeringen, med fokus på hur de globala agendorna kan omsättas i praktiken. Rapporten visar dessutom på ett antal förslag från organisationer, företag och kommuner som tankesmedjan samlat för dialoger under de senaste åren. I rapporten presenteras 60 vägledande principer och förslag på vad en integrerad svensk stadsutvecklingspolitik bör innehålla:

1. En ny socialt hållbar bostadspolitik. Sverige har en allt mer ohållbar och ojämlik bostadssituation. Det behövs en variation av upplåtelseformer, kostnadsnivåer och standard. Bostadspolitiken behöver främja boendeformer som är ekonomiskt tillgängliga för den del av befolkningen som inte har råd att köpa sin bostad eller som inte har tillräcklig kötid för att få en hyresrätt.

2. Bostäder och stadsutveckling hänger ihop. Sveriges Regering behöver se staden ur ett helhetsperspektiv, och inte separera bostadspolitiken från stadsutvecklingen. Kvalitet måste komplettera kvantitet och bli ett krav för bostadsbyggande och upprustning.

3. Feministisk stadsplanering. En integrerad stadspolitik behöver ha ett starkt fokus på minskad ojämlikhet och jämställdhet. En ny feministisk stadsplanering skulle möta samtligas behov och inkludera alla grupper i processen, oberoende av kön, ålder och socioekonomisk situation.

4. Mobilitet knyter samman stad och landsbygd. Politiken måste uppmärksamma hela det komplexa urbana landskapet. Att integrera staden i det större regionala sammanhanget blir en nyckelfaktor för regional tillväxt. Från infrastruktur och transport till mobilitet, jämlik tillgång till stadens funktioner med människan i fokus. Alla former av subventioner för bilister behöver avskaffas.

Att regeringen utgår från de globala agendorna i den nya stadspolitiken anser vi vara avgörande för att Sverige ska kunna uppnå en hållbar utveckling. Tankesmedjan har tagit initiativ till ett årligt Nationellt Urbant Forum, vilket vi hoppas kan bli en gemensam stark plattform för dem som ska genomföra regeringens nya stadspolitik med sikte på 2030 – det vill säga kommuner, företag och andra lokala aktörer.

Elin Andersdotter Fabre, programansvarig Hållbara städer, tankesmedjan Global Utmaning

Johan Hassel, vd Global Utmaning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev