Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Fem punkter som saknas i regeringens bostadspaket

Regeringen har pekat ut 22 steg för fler bostäder i ett bostadspolitiskt paket. Men viktiga områden har glömts bort. Ska vi uppnå verkliga resultat måste ytterligare steg tas med.

Publicerad: 21 september 2016, 08:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gör det exempelvis lättare för kommunen att få tillfälliga bygglov till bostäder för nyanlända, skriver Chris Heister, landshövding i Stockholm.

Foto: Leif Engberg, TT


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikDetaljplanerFlyktingmottagandeBostadsbristenLänsstyrelsenKommuner

Att vi har ett skriande behov av bostäder står klart. Samtidigt som det byggs mycket krävs det krafttag från alla berörda aktörer. Det finns dryga 1 miljon bostäder i Stockholms län, men fler måste till. Enligt Boverkets prognos behövs 700 000 bostäder – visserligen en nationell siffra – fram till 2025. Länet behöver gå från ett behov om 16 000 färdigställda bostäder till 20 000 bostäder årligen. Detta för att hålla jämna steg med tillväxt och befolkningsökning.

Låt mig peka på åtminstone fem viktiga steg.

1. Länsstyrelsen behöver ett tydligt ansvar att samordna statliga myndigheter.

Länsstyrelsen måste få ett tydligt uppdrag för att samordna de myndigheter som berörs av bostadsbyggande om den samlade planeringen i länet. Att ge min myndighet en proaktiv roll i den statliga samordningen motverkar att det inkommer krav sent i processen. Detta minimerar även att statliga myndigheter överklagar varandras beslut.

2. Riskfrågor måste tas med i ett tidigt skede.

Infrastruktur och bostadsbyggande måste gå hand i hand. Om man inte i ett tidigt skede hanterar riskfrågorna, såsom transporter av farligt gods och översvämningsproblematik, så riskeras att detaljplaner inte blir genomförbara. Arbete görs i onödan då projektering av detaljplanen måste göras om flera gånger. Det kostar både tid och pengar. Här efterlyser jag ett nationellt ramverk som vägleder hanteringen av risker.

3. Riksintressena måste prövas kontinuerligt.

Riksintressen är ett sätt för staten att bevaka intressen av nationell betydelse. Det kan röra sig om geografiska områden som innehåller natur- eller kulturvärden. Det kan också vara områden som är viktiga för att infrastrukturen ska fungera.

I dag finns det riksintressen som överlappar varandra geografiskt, vilket försvårar samhällsutvecklingen. Vi måste se över omfattningen av riksintressen. För visst ska vissa av dem vara kvar, men vi måste ha rätt riksintressen som är ändamålsenliga.

4. Gör det lättare för kommunen att få tillfälliga bygglov till bostäder för nyanlända.

Behovet av bostäder har ökat markant i samband med det stora antalet nyanlända i länet. De kommande åren ser behovet ut att öka än mer. Tillfälliga bygglov underlättar byggandet av bostäder till nyanlända, och även studenter. Detta för att ge kommunerna en möjlighet att planera för ett långsiktigt bostadsbyggande.

5. Ompröva beslutet att ta bort Länsstyrelsen som överklagandeinstans för detaljplaner.

Riksdagen har beslutat att länsstyrelserna inte längre ska vara en del av överklagandeprocessen av detaljplaner. Numera ska kommunala beslut om detaljplaner prövas direkt av mark- och miljödomstolen. Detta kommer sannolikt att bli en tidsförlust i stället för en tidsvinst, vilket inte var tanken. Det beror på att domstolen inte har de förutsättningar länsstyrelsen har haft. Länsstyrelsens styrka i överklagandeprocessen av detaljplaner har varit den lokala och regionala kunskapen. Vi har även följt ärendena från början. Mycket tid har vunnits på att vi som myndighet redan varit insatta i ärendena. Så blir det inte med den nuvarande ordningen.

Vad jag efterlyser är en konstruktiv dialog om hur vi med ett gemensamt agerande kan riva dagens hinder. Detta tar jag upp på Business Arena Stockholm i en debatt om bostäder i dag onsdag Vi måste målmedvetet och kreativt arbeta tillsammans för att lösa det stora behovet av nya bostäder. Då är de fem punkterna en bra start.

Chris Heister, landshövding, Stockholms län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev