Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Fel väg framåt låsa fast hyresrätten i detaljplanen”

En reglering av upplåtelseformen i kommunernas detaljplaner hindrar fastighetsägaren att bestämma hur fastigheten ska utvecklas och strider därmed mot äganderätten. Än allvarligare är att en sådan reglering ökar klyftan mellan hyrt och ägt boende. Det är fel väg att gå— särskilt för en regering som säger sig värna hyresrätten.

Publicerad: 6 oktober 2017, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bostadskrisen ställer krav på politiska reformer, men det här förslaget är inte rätt väg framåt, anser debattörerna.

Foto: Lasse Hejdenberg


Ämnen i artikeln:

Plan- och bygglagenHyresrätterBostadsbristen

Hyresrätten är en utmärkt boendeform. Däremot brottas hyresmarknaden med problem. Köerna är långa och svarthandeln med hyreskontrakt omfattande. Rörligheten på hyresmarknaden och från hyresrätt till ägt boende är också obefintlig. Men att tro att man kan rätta till det genom att låsa upplåtelseformer är fel väg att gå. Det lägger enbart ytterligare ett strukturellt hinder på bostadsmarknaden.

Översiktsplaneutredningen initierades i januari som en del av regeringens 22-punktsprogram för fler bostäder. Utredningens huvudsakliga uppdrag består i att förenkla byggprocesser. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) har också varit tydlig med att han vill korta tiden från idé till färdigt projekt.

Så långt inga konstigheter.

Men att ge Översiktsplaneutredningen uppdraget att se över förutsättningarna att med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) reglera vilken upplåtelseform – det vill säga äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt – som en fastighet ska ha strider mot den grundlagsskyddade äganderätten. En reglering av upplåtelseformen i kommunernas detaljplaner hindrar fastighetsägaren att själv bestämma hur fastigheten ska utvecklas. Än allvarligare är att en reglering av upplåtelseform ökar klyftan mellan hyrt och ägt boende. Det är fel väg att gå, särskilt för en regering som säger sig värna hyresrätten

Redan i dag är bostadsrättsmarknaden separerad från hyresmarknaden. Rörligheten mellan hyresrätter och bostadsrätter är obefintlig. Genom att i detaljplanen reglera upplåtelseform cementeras den orörlighet som i dag finns på bostadsmarknaden. Hyresrätten förtjänar att vara en attraktiv boendeform. Med möjlighet att i detaljplan låsa upplåtelseform förstärks den tudelade bostadsmarknaden, genom att även mark kommer att värderas olika beroende på upplåtelseform.

Bostadskrisen ställer krav på politiska reformer. Dels måste fler kapitalsvaga grupper ges möjlighet att efterfråga bostäder, så att en hög och jämn byggtakt kan säkras. Dels krävs breda skattereformer och en översyn av hyressättningssystemet, så att rörligheten i befintligt bestånd förbättras.

Däremot skapas inte en bättre fungerande bostadsmarknad genom att spä på tudelningen mellan hyrt och ägt boende. Är syftet med att reglera upplåtelseform att skapa ett marknadsfrånvänt verktyg för att tvinga fram fler nybyggda hyresrätter? Då är det missriktat. Hyresrätten förtjänar att konkurrera på lika villkor. Är syftet ett sätt att förhindra ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter? Det är i så fall lika problematiskt.

Översikts- och detaljplaner är tänkta att användas för att reglera markanvändningen under lång tid. Samtidigt förändras behov över tid. Det gör att en detaljreglering av upplåtelseformen som verkade klok vid en tidpunkt några år senare kan vara förlegad. Då ska fastighetsägaren begära en ändring av detaljplanen och vänta i ytterligare upp till 10 år för att få ett annat användningsområde för marken. Det är ett rent fientligt förslag ur fastighetsutvecklingssynpunkt och kommer leda till att investeringsviljan i nya bostäder minskar.

En brist på bostäder av en viss upplåtelseform, som beror på systemfel utanför Plan- och bygglagen, ska inte försöka rättas till via Plan- och bygglagen. Rätta i stället till orsaken till den icke-fungerande hyresmarknaden där felen uppstått. Två fel blir inte ett rätt.

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev