Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Fel hyror i citykärnorna får allvarliga konsekvenser

Hyressättningen i storstädernas centrala delar speglar inte marknadens värdering. Vi menar att prissättningen är fel – och det får allvarliga konsekvenser, svarar två ekonomer på Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 10 december 2015, 08:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För företagen är den nuvarande bostadsbristen problematisk. Det är svårt att rekrytera arbetskraft när det inte går att hitta bostäder till nyinflyttade.


Ämnen i artikeln:

AllmännyttanHyresrätterBostadsbristenBostadspolitik

REPLIK. Kurt Eliasson (Dagens Samhälle 8/12) har invändningar mot den bostadsrapport som Svenskt Näringsliv har publicerat. Huvudbudskapet i vår rapport är att hyressättningen i centrala delar av storstäderna inte speglar marknadens värdering. Är det detta som inte stämmer?

Vi menar att det finns en felprissättning och att den får allvarliga konsekvenser. Hyresbostadsmarknaden fungerar dåligt, köerna växer, skillnaden mellan konsumenternas värderingar av boendekostnaden och hyran är skev, svartkontrakt förekommer.

Utbudet av hyresrätter minskar genom att det är lönsamt att ombilda till bostadsrätter. Nybyggnationen av hyresrätter hålls tillbaka av att kalkylerna är svårare att räkna hem när hyrorna är reglerade.

För företagen är den nuvarande bostadsbristen problematisk. Det är svårt att rekrytera arbetskraft när det inte går att hitta bostäder till nyinflyttade. Integrationen försämras av att nyanlända slussas till mindre orter, där det finns lediga bostäder, i stället för till storstäder, där det finns jobb.

De mikrosteg som har tagits av parterna mot en marknadsanpassning av hyrorna har hittills inte lett till påtagliga förändringar till de symptom som finns. Vi anser därför att bruksvärdessystemet är en central orsak till att bostadsmarknaden är dysfunktionell och bidrar till att de bostadspolitiska målen inte uppfylls.

Bostadsmarknaden består av alla typer av bostäder, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. Bostadspolitiken måste ses i en helhet där alla boendeformer ingår. Bostadsmarknadens funktionssätt är beroende av många faktorer såsom skatter, plan- och bygglovshantering, tillgången till mark, rörlighet och infrastruktur.

En tillräckligt omfattande reformering av bostadsmarknaden måste ta ett helhetsgrepp och då går det inte att på förhand utelämna väsentliga delar.

Kurt Eliasson menar att ”vi behöver hyror som bättre motsvarar hyresgästernas värderingar och som är ekonomiskt hållbara för bostadsbolagen”.

Vi kan inte annat än hålla med om detta. Men det går knappast att hävda att bruksvärdessystemet har klarat av att sätta hyror som bestäms av förhållandet mellan tillgång och efterfrågan”.

LÄS ÄVEN: Kurt Eliassons slutreplik. 

Jonas Frycklund, ekonom Svenskt Näringsliv

Göran Grahn, ekonom Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev