Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Ett steg framåt för förtvivlade hyresgäster”

Vi möter dagligdags förtvivlade människor som inte vet hur de ska få tillvaron att gå ihop eller var de ska ta vägen efter en ombyggnad. En förändrad lagstiftning är ett litet men viktigt steg för dem, svarar Hyresgästföreningen till Sharoken Hanna, LUF.

Publicerad: 3 maj 2017, 08:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med den nya lagen kommer fler kunna bo kvar i sina hem efter renoveringar, skriver Hyresgästföreningen.


Ämnen i artikeln:

HyresrätterAllmännyttanHyresgästföreningenFastigheter

REPLIK Nyligen överlämnade utredningen Stärkt ställning för hyresgäster sina förslag till regeringen. Röster från framför allt fastighetsbranschen målar upp utredningens förslag som ett hot mot hyresrätten och påstår att hyresgäster nu får veto.

Att bostadsbolagens företrädare uttrycker sig så är inte konstigt. Men att företrädare för politiska partier använder den sortens retorik förvånar oss, senast Sharoken Hanna från LUF. Idag har hyresgäster inga möjligheter att påverka en ombyggnad. Hyresnämnderna går praktiskt taget alltid på fastighetsägarens linje.

Det är inte ovanligt med hyreshöjningar på 50-60 procent efter en ombyggnad. Enligt Boverket tvingas 25 procent att flytta inför, under och efter en ombyggnad för att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Normal omflyttning är 14 procent.

Det finns många bostadsbolag som inser värdet av dialog med sina kunder, hyresgästerna, och som både samråder och lyssnar in hyresgästernas önskemål och behov och balanserar det mot fastighetens och egna behov. De möjligheterna försämras inte av en förändrad lagstiftning.

Men en större tydlighet i lagen betyder att de bolag som missköter sin relation med sina kunder får anstränga sig mer. Det finns inget i en förändrad lagstiftning som förbjuder ombyggnader eller ger hyresgäster veto. Däremot föreslås ökad transparens och tydligare information till hyresgästerna och en tydligare bild av vad ombyggnaden får för konsekvenser.

Att detta ses som ett problem för liberaler - som brukar hävda vikten av människors valfrihet och möjlighet till inflytande över sin tillvaro - har vi svårt att förstå.

I dag ska hyresvärden informera hyresgästerna skriftligt. Nu föreslås att det i lagtext anges vad informationen ska innehålla, till exempel uppgift om åtgärder, hyresgästernas inflytande, tidsplan, möjlighet till alternativt boende, hyresnivån om den redan är förhandlad och vad som gäller om hyresgästen inte godkänner åtgärderna.

Om hyresgästerna inte lämnat sitt godkännande till åtgärder en hyresvärd vill genomföra kan hyresnämnden idag pröva om tillstånd ska lämnas. Så blir det även framöver. Däremot ska hyresgästernas intressen väga tyngre jämfört med idag.

Hyresvärden ska precis som i dagens lagstiftning ha beaktansvärda skäl för att genomföra åtgärderna, men utredningen förtydligar att åtgärderna också ska vara skäliga för hyresgästerna. Detta innebär alltså inte ett veto från hyresgästernas sida utan bara en rimlig balans mellan olika intressen.

Ett annat förslag från utredningen är möjligheten att erbjuda nivåer av ombyggnad.  Utredningen föreslår att det bör erbjudas flera nivåer om hyreshöjningen blir 25 procent. Om den blir över 50 procent ska hyresgästen erbjudas flera nivåer.

Med denna förändring kommer sannolikt fler hyresgäster kunna bo kvar i sina hem även efter en ombyggnad. Det skapar samhällsnytta och stabilitet för både individ, bostadsbolag och samhälle.

Att erbjuda sina kunder alternativ och trappning vid hyreshöjningar på 50 procent och över borde ligga i varje bostadsbolags intresse redan idag. I de fall där bostadsbolagen inte erbjuder det ger en förändrad lagstiftning bostadsbolagen möjlighet att både bygga om och höja hyran - det som skiljer är att fler hyresgäster med alternativ och trappning får en ökad möjlighet att ha råd att bo kvar i sina hem.

Vi har redan tecknat ramavtal med SABO och Fastighetsägarna för över 300 000 lägenheter. Det innebär att vid en ombyggnad kommer samråd ske, så viljan finns redan hos seriösa bostadsbolag.

Vi möter dagligdags förtvivlade människor som inte vet hur de ska få tillvaron att gå ihop eller vart de ska ta vägen efter en ombyggnad. En förändrad lagstiftning är ett litet men viktigt steg för dem.

Men enbart förändrad lagstiftning räcker inte. Staten behöver komplettera med möjlighet till skattefria underhållsfonder och hållbarhetsrot. Om Sharoken Hanna vill ta verkligt politiskt ansvar borde han arbeta för att Liberalerna driver på i den frågan. Det är förslag vi tagit fram med SABO och Fastighetsägarna så där har Hanna dessutom en enig bransch med sig.

Nu krävs att politiken tar sitt ansvar och gör verklighet av utredningens förslag. Tre miljoner hyresgäster förväntar sig att Sharoken Hanna och andra politiker på allvar - inte bara med tomma ord - står upp även för vanliga människors möjlighet att känna trygghet i sina hem.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev