Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Det är dags att räta ut Sverige!

Det är dags för staten att leverera en jämlik samhällsservice för landets medborgare, och det är hög tid för en politik som slutar förstärka urbaniseringens effekter, skriver Malin Ackermann, företrädare för initiativet ”Skatteverket ska stanna i Lycksele, och föreslår att nuvarande Servicekontor uppgraderas till Servicenoder.

Publicerad: 5 november 2015, 09:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gör om Skatteverkets Servicekontor till flexibla Servicenoder som kan ansvara för flera kommuner och ge medborgarna jämlik service.


Ämnen i artikeln:

GlesbygdSysselsättningArbeteArbetslöshetMyndigheter

Glädjebeskedet att att Skatteverket pausar beslutet om nedläggning av kontor kom den 28 april. I väntan på civilminister Ardalan Shekarabis (S) utredning kring statliga verks lokalisering fick nedläggningen en välkommen inbromsning. Initiativet till utredningen bottnade i Skatteverkets planerade centralisering av nio kontor, varav ett var Lyckseles.

Beskedet om nedläggning mobiliserade ett massivt motstånd, bland annat med en kraftfull folkopinion via Facebook som byggde på samhörighet för ett helt Sverige. Efter en dryg månads kamp med gemensam kraft från Region Västerbotten, Länsstyrelsen, Lycksele kommun och Företagarna lades beslutet på is i väntan på Statskontorets utredning. Vi gläds med de anställda, som åtminstone för en tid har kunnat andas ut. Vi firar en gemensam delseger – med betoning på del.

I denna gemensamma kamp ingår medborgare, politiker, tjänstepersoner och företagare. Vi har kavlat upp ärmarna och håller dem uppkavlade för att med konstruktiv opinion bidra till att den aktuella utredningen blir både välgrundad och hållbar. Att ambitionerna om en jämlik samhällsservice blir till en självklar del av svensk politik. Utifrån vår utgångspunkt kan utvecklingen vändas med en dos av sunt förnuft och en politik med stark viljeinriktning. Det är dags för staten att leverera en jämlik samhällsservice för landets medborgare, och det är hög tid för en politik som slutar förstärka urbaniseringens effekter.

En hållbar återuppbyggnad kan utgå från att nuvarande Servicekontor utvecklas och breddas till Service- och kompetensnoder med placering utifrån människors rörelsemönster, som befintlig infrastruktur och arbetsmarknadsregioner är uppbyggda kring.

En uppgradering av Servicekontor till Servicenoder kan säkra samhällsservice i alla kommuner genom att noderna har ett regionalt uppdrag med tillgänglig service utifrån differentierade behov.

En flexibel organisation kan till exempel snabbt anpassa öppettider vid ökat behov i kommuner som över en natt tar emot hundratals nyanlända i den aktuella flyktingkrisen, vilket också gynnar en god integration.

Noderna kan även ingå i en struktur för lokal och regional kompetensförsörjning. Ju fler varierade och kvalificerade arbetstillfällen som erbjuds i en region, desto lättare är det att behålla medborgare och attrahera inflyttare. Servicenoder kan i samarbete med utbildningsaktörer verka för att säkra marknadens behov av kompetenser till förmån för såväl stat, kommun och näringsliv.

Sverige har betydande geografiska avstånd. Det är en del av det unika som kan förstärkas med politiska åtgärder för smart och hållbar tillväxt i hela landet. Sittande regering har nu möjlighet att främja Sveriges utveckling även utanför kust och storstad.  Det ligger i tiden att bygga strukturer för ett starkare Sverige genom fler strategiska samarbeten mellan stat, kommun, landsting och universitet. En samlad struktur skulle troligen öka effektiviteten i alltifrån samnyttjande av lokaler till uppföljning av resultat kopplat till myndigheters gemensamma mål.

Servicenoder som ansvarar för flera kommuner, är en tänkbar lösning för jämlik service i ett Sverige där flertalet kommuner krymper. En struktur i sann Triple helix-anda med dynamisk samverkan mellan viktiga samhällsaktörer medför att hela Sverige står starkare. I decennier har det varit mycket snack och lite verkstad om att Hela Sverige ska leva.

Nu är det dags att leverera!

Malin Ackermann, Lyckselebo bakom uppropet ”Skatteverket ska stanna i Lycksele” och bitr projektledare för Kompetensplattform och Arbetsmarknadsforum Region Västerbotten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev