Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Därför bör Peter Eriksson besöka Norge

Svenska beslutsfattare har blivit hemmablinda och ser inte att det i vårt grannland Norge finns flera exempel på hur en fungerande bostadsmarknad kan skapas. Nu, när de bostadspolitiska samtalen har havererat, är det därför rimligt att den nya bostadsministern Peter Eriksson (MP) tar nya tag, förslagsvis genom en studieresa till Norge.

Publicerad: 4 juli 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I vårt grannland Norge fungerar bostadsmarknaden väsentligt bättre, hit bör Peter Eriksson åka på studieresa. \

Foto: Erik Nylander, TT


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeHyresrätterBostadsbristen

Bostadspolitiken kan utan underdrift sägas vara en av vår tids mest aktuella frågor i Sverige och det är ingen nyhet att vi har långt kvar att nå målet om 700 000 nya bostäder på tio år. Att de bostadspolitiska samtalen havererade var därför inte lyckosamt. Sverige behöver en blocköverskridande överenskommelse och en sammanhållen bostadspolitik.

Samtidigt ledde samtalen fram till att regeringen nu satt ned foten på en rad viktiga områden. För vi behöver bygga mer och vi behöver öka rörligheten. Vi behöver också bygga för framtiden på ett miljömässigt och hållbart sätt.

Regeringens reformförslag omfattar angelägna frågor. En översyn av Boverkets byggregler är avgörande, lika så att kraven skärps för kommunal planering av bostadsbyggande. Men regeringens 22 förslag räcker inte för att möta den utmaning vi står inför. Vår nya bostadsminister Peter Eriksson har fortsatt ett avgörande uppdrag att ta sig an. För oss är det tydligt att bostadspolitiken präglas av fem större problemområden:

1. Det finns ingen sammanhållen bostadspolitik. Det som skulle kunna vara bostadspolitik har reducerats till ren byggpolitik. I mångt och mycket pekar även regeringens 22 nya förslag på detta.

2. Den kommunala planprocessens många steg, med kötider till varje moment, skapar anmärkningsvärt långa ledtider. Överregleringen i sig har också lett till en försiktighetskultur bland tjänstemän vilket också skapar köer.

3. Bristande konkurrens har bidragit till höga kostnader. Att bostadsbyggandet är så pass dyrt beror på överreglering i kombination med låg konkurrens som hindrar nya aktörer och idéer att komma in på marknaden.

4. Fokus måste ligga på att bygga livsmiljöer, inte bara bostäder. Om fokus alltför ensidigt läggs på antalet bostäder riskerar vi att upprepa misstag från miljonprogramsåren.

5. Finansieringssystemet fungerar inte. Finansieringen av bostäder utmärks av ett virrvarr av olika offentliga aktörer som i det närmaste tävlar om att införa åtgärder – som motverkar varandra.

De 22 reformförslagen tangerar dessa problemområden, men förslagen är inte tillräckligt långtgående.

Recepten för att skapa en fungerande bostadsmarknad är många. Det är dock lätt att bli hemmablind och fastna i nationella frågor och politiska traditioner. Det finns mycket kunskap i såväl övriga Norden som i Europa om hur bostadspolitiken kan utformas för att skapa en fungerande marknad. Till exempel i vårt grannland Norge fungerar bostadsmarknaden väsentligt bättre.

Att införa investeringsstöd för byggande av hyresrätter är fel väg att gå – framförallt när branschen i flera år motsatt sig att återinföra subventioner. I Norge, där 83 procent av alla lägenheter är ägda, subventionerar staten i stället ett bosparande för ungdomar upp till 34 år som gör att de senare kan köpa lägenhet.

Särskilda startlån för resurssvaga grupper ges av kommuner tillsammans med bostadsbidrag. Detta tillsammans med skattefri andrahandsuthyrning och skattefri bostadsförsäljning har lett till att det är relativt lätt att skaffa bostad i Norge. I stället för att subventionera byggbranschen borde regeringen stärka individerna på bostadsmarknaden.

I Norge finns också andra regelförenklingar vid bygge av mer tillfälliga bostäder, som studentbostäder, vilket gör att det kan byggas mer i Norge. Allt som görs i Norge är inte applicerbart på den svenska bostadsmarknaden, men svenska beslutsfattare bör i högre utsträckning lära av våra grannländers erfarenheter.

Det är viktigt att de reformer som görs inom bostadspolitiken inte bidrar till att vi tummar på kvaliteten. Vi måste bygga för framtiden. Som branschorganisation för arkitekt- och konsultföretag samlar vi de företag som anställer majoriteten av Sveriges alla arkitekter och ingenjörer.

Våra företag har god kännedom om vilka lösningar som finns vad gäller både hållbarhet och byggande. För kunskapen finns – nu måste vår nya minister och övriga politiker ta vara på detta. Det är hög tid att genomföra reformer som både tar vara på den kunskap som finns om hur vi bygger hållbart, attraktivt och för framtiden.

Magnus Höij, vd Svenska Teknik & Designföretagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev