Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Därför bör kommuner satsa på kommunala kontrakt

Det senaste året har en del röster höjts om att införa social housing i Sverige, statsstödda bostäder till svaga hushåll. Få talar om hur nuvarande system med kommunala kontrakt, även kallat sociala kontrakt, fungerar. Modellen är väl värd att utveckla och utöka - för alternativen lockar inte.

Publicerad: 12 februari 2015, 10:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostäderAllmännyttanSociala bostäder

I de kommunala kontrakten står kommunen som garant för hyran och ska ge stöd till de boende. De är bra verktyg för kommunerna när de ska underlätta för utsatta att komma in på bostadsmarknaden. Men systemet måste förbättras och kontrakten bli fler.

I Sverige finns 1,7 miljoner hyreslägenheter. Endast en procent av dem hyrs ut med kommunala kontrakt. Det är för lite och möter inte det behov som finns i dag då bostadsbristen gör det svårare för utsatta personer att få en bostad.

Rätt hanterade är de kommunala kontrakten vitala för kommunerna när de ska ta sitt medborgaransvar. Därför har SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, identifierat fyra åtgärder för att förbättra och utveckla kontrakten:

1. Kommunerna ska i sina markanvisningar ställa hårdare krav. I markanvisningarna till byggande av bostäder ska kommunerna kräva att fastighetsägaren tecknar samarbetsavtal med kommunen om att upplåta ett visst antal lägenheter med kommunala kontrakt. Kommunen har här ett kraftfullt styrmedel för att säkra tillgången på bostäder till svaga hushåll. Kraven och uppföljningarna är i dag alldeles för få.

2. Samtliga personer som hyr med kommunala kontrakt och sköter sitt boende och betalar hyran i tid ska garanteras ett ordinarie hyreskontrakt efter högst 18 månader. De kommuner och fastighetsägare som låter kontrakten löpa slentrianmässigt och brister i de regelbundna, professionella uppföljningarna måste skärpa sig.

3. Kommunernas interna samarbeten och stöd till de boende ska bli bättre. Dels handlar det om garanterade åtgärder för hyresgäster som med relativt enkelt stöd klarar sina åtaganden och på så sätt kan bo kvar. Dels om ansvar för de hyresgäster som tydligt missköter sig och därför inte bör bo kvar med kommunala kontrakt.

Att hyresgäster hotar grannar och fastighetsägare och förstör bostaden är oacceptabelt. Inom ramen för kommunens medborgaransvar ingår det att ordna en lämpligare bostad, till exempel boende med utbildad personal.

4. De privata fastighetsägarna ska ta sitt ansvar.

Enligt Boverket samarbetar 89 procent av landets kommuner med allmännyttan för att få fram bostäder till de som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie marknaden. Motsvarande på den privata sidan är bara 34 procent. Vill de vara ansvarsfulla samhällsaktörer måste de visa på ett handfast agerande i denna fråga.

En del av dessa åtgärder praktiseras redan i vissa kommuner. Till exempel arbetar Göteborg med markanvisningar som villkoras med krav på att skriva samarbetsavtal om kommunala kontrakt och hyresgäster som skött sitt boende kan få ett eget hyreskontrakt efter 18 månader.

Det är dags att agera, för alternativen lockar inte. I till exempel Finland har regeringen budgeterat hela 160 miljoner euro för kostnader till statsunderstödda lägenheter, social housing. I den summan ingår inte kostnader för bostadsbidrag. I Sverige är belastningen på statsfinanserna mycket låg.

Det handlar om statliga bidrag till hyresgarantier som kommunerna kan ansöka om. 2013 kostade de staten enbart 800 000 kronor. Det stärker ytterligare insikten om att vår modell med kommunala kontrakt är väl värd att utveckla och utöka som en del i den svenska bostadspolitiken.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev