Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

C: ”Subventioner är inte lösningen på bokrisen”

En politik med subventioner och kortsiktiga åtgärder kommer inte lösa problemen som finns på bostadsmarknaden, speciellt inte om det finansieras genom minskning av ROT. Ska svenska byggföretag kunna upprätthålla kapacitet och kompetens över tid krävs förutsägbarhet och långsiktiga villkor.

Publicerad: 16 juni 2015, 13:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi behöver se åtgärder och initiativ som kan ge den ökning i bygg- och investeringstakten

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenBostadsbyggandeCenterpartiet

REPLIK. Socialdemokraternas och Miljöpartiets ministrar har från sina kongresser med sig beslut om uppräkning av målet för bostadsbyggandet. 250 000 bostäder 2020 har blivit 750 000 till 2030.

Nu något decennium i förväg kan de endera hoppas på att löftena faller i glömska, en global lågkonjunktur, eller vad ännu värre vore, en förlust av regeringsmakten att skylla på. Det mest kända rödgröna bostadsmisslyckandet är Göteborg där inte ens lågt ställda mål om 10 000 bostäder 2010-2014 uppfyllts trots en förkrossande majoritet under allt för lång tid. Göteborgs vänsterstyre brukade skylla på utebliven subventionspolitik. – Vems är felet nu?!

Vi behöver se åtgärder och initiativ som kan ge den ökning i bygg- och investeringstakten som krävs för att lösa bokrisen såväl i Stockholm som i övriga Sverige. Fastighetsägarnas Billy McCormac pekar på konsekvenserna av ett bostadsbyggande som släpat efter allt för länge, vars grundläggande problem ingen regering ännu lyckats komma till rätta med.

Alliansens regelförenklingar, presumtionshyrorna, befrielse från fastighetsavgift i nyproduktionen och understödjande av andrahandsmarknaden, har lett till att vi i dag ser ett rekordstort bostadsbyggande. Med nivåer på 44 500 nyproducerade bostäder och en hög andel hyresrätter är vi långt över de nivåer som rådde under tidigare rödgröna regeringar.

Bristen på bostäder tillsammans med den obalans som i dag kännetecknar bostadsmarknaden målas av Långtidsutredningen ut som hämmande faktorer för tillväxt i hela landet. De och många andra lyfter fram behovet av ett bättre regelverk för hyressättningen. Centerpartiet välkomnar att allt fler ställer sig bakom vårt förslag om en reformering av förhandlingssystemet som öppnar för en större variation i hyresnivåerna.

Svårigheten att få tag på bostad är mest påtaglig för unga, asylsökande, studenter i de större städerna. Även för mindre kommuner och svaga bostadsmarknader är bristen på bostäder stor, framförallt för äldre. På en väl fungerande och balanserad marknad behöver tillgången på redan befintliga bostäder öka och drivkraften för att renovera och upprusta stärkas.

Därför ser vi positivt på de flera av de förslag som Långtidsutredningen lägger fram också vad gäller beskattningen på boende. Vi tror även att ett sparande riktat och anpassat för bostadskonsumenter med små inkomster och liten förmögenhet skulle kunna öka möjligheterna för unga att äga sin bostad.

Detta tillsammans med åtgärder som kortar planprocesserna, ökar tillgången på mark, minskar tidsutdräkten för överklaganden, stärker byggföretagens möjligheter att utarbeta planer, samt den regionala nivån inom bostads- och infrastrukturplanering är huvuddelar i det bostadspolitiska program som utarbetats inför Centerstämman i höst.

Bullerregler måste utformas så att de inte hindrar bostadsbyggande i tätorter. Strandskyddets bestämmelser bör förenklas så att utökade möjligheter ges att bygga i strandnära lägen. Det huvudsakliga skälet till bostadskrisen i Stockholm kan förklaras med att det anses vara attraktivare att bo där än på andra ställen. Centerpartiet anser att man borde kunna påverka den uppfattningen.

Att öka tillgången på boende och arbete i hela landet är traditionell, beprövad och närodlad Centerpolitik.

Ola Johansson, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev