fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

C: Så får vi fram 20 000 extra bostäder snabbt

Regeringen bör genast ge i uppdrag åt statliga myndigheter och länsstyrelserna att inventera mark som med kort startsträcka kan användas för bostadsbyggande. Målsättningen bör vara 20 000 extra bostäder inom tre år, skriver Centerpartiets bostadspolitiske talesperson som lägger fem förslag för att snabbt få fram fler bostäder.

Publicerad: 16 december 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det krävs extraordinära insatser nu så att vi kan bygga i större volym och snabbare. Mehmet Kaplan (MP) har under sitt första år som bostadsminister inte levererat någonting av betydelse.


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikPlan- och bygglagenBostadsbyggandeHyresrätterFlyktingpolitikKommuner

Bostadssituationen är ansträngd och på senare har tid har den blivit allt mer akut. En redan låg byggtakt blir otillräcklig när befolkningen samtidigt växer snabbt.

Det krävs extraordinära insatser nu så att vi kan bygga i större volym och snabbare. Mehmet Kaplan (MP) har under sitt första år som bostadsminister inte levererat någonting av betydelse.

De bostadssubventioner som regeringen har i sin budget kritiseras, även av branschen själva och får knappast någon betydelse för antalet bostäder eller för ledtiderna på olika byggprojekt.

Dessutom vet alla att nya bostäder oavsett investeringsstöd är dyra, jämfört med befintliga. Regeringen måste nu på allvar ge sig in i att rensa upp bland regler som bromsar och hindrar bostadsbyggandet.

Centerpartiet föreslår nu fem snabba åtgärder som skulle ge en omedelbar effekt på antalet tillgängliga bostäder.

Inventera mark och lokaler för att få fram fler bostäder. Regeringen bör genast ge i uppdrag åt statliga myndigheter och länsstyrelserna att inventera mark som med kort startsträcka kan användas för bostadsbyggande.

Där målsättningen är att få fram 20 000 extra bostäder inom tre år. Regeringen bör även genast ge i uppdrag att redogöra för sitt totala bestånd av lediga lokaler och identifiera objekt som kan omvandlas till bostäder, tillfälligt eller permanent.

Höj bullernormerna. I dag får den uppmätta bullernivån vid fasad inte vara över 55 decibel. Den gränsen försvårar byggandet och borde höjas till 60 decibel. För studentbostäder och bostäder som hyrs ut tillfälligt bör denna nivå vara 65 istället för dagens 60 decibel.

Tillfälliga bygglov och lättnader i planeringen. Centerpartiet vill använda tidsbegränsade bygglov i avvaktan på att lagakraftvunnet permanent bygglov beviljas och detaljplaneprocess hinner genomföras. Vi vill ge kommuner möjligheter att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna, samt införa enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område.

Möjlighet att förändra i redan antagna detaljplaner. Med små förändringar kan man i flera redan bebyggda områden få fram fler bostäder. Centerpartiet vill göra det möjligt att ändra tomtindelningar och utformningskrav inom en gällande detaljplan, vilket i dagens läge är en lång process.

Att inreda källare till bostäder, bygga på en våning, använda gårdshus som bostäder och installera utvändiga hissar, försvåras av kravet på planändring. Riksdagens rödgröna partier och SD har gemensamt avvisat tre lagförslag som påtagligt skulle öka kommunernas självbestämmande och underlätta planbeslut.

Vi kräver att partierna som nu har ansvaret för bostadspolitiken ändrar sig så fler bostäder kan förverkligas snabbt.

Ökad skattefri andrahandsuthyrning. Det finns i dag möjlighet att upp till ett tak om 40 000 kronor per år skattefritt hyra ut en del av en bostad man äger. Genom att ge asylsökande dubbel dagsersättning och eget ansvar att hitta boende så ökar möjligheterna för kommuner, civilsamhället och enskilda att samverka för att förmedla bostäder.

Det kommer säkerligen krävas mer än dessa fem punkter, men det är en bra början. Att socialdemokratiskt styrda Söderköping, bland flera andra kommuner nu känner sig tvingade att medvetet bryta mot plan- och bygglagen löser regeringen inte med byggsubventioner.

Lös i stället de problem som finns! Gräv där du står, Mehmet.

Ola Johansson, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev