Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

C: Så får vi fart på bostadsbyggandet

Färre regleringar, förenklade bygglov och förändrat strandskydd är några av våra förslag för att få igång bostadsbyggandet i hela landet. Så hejdar vi tudelningen mellan stad och landsbygd.

Publicerad: 21 april 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostäderCenterpartietKommuner

Små kommuner och mindre bostadsföretag hindras från att bygga attraktiva bostäder på grund av regler och regeltillämpningar. Detta slår mot de som behöver attraktiva bostäder mest, små kommuner på landsbygden. Av landets 290 kommuner uppger hela 240 stycken att det råder brist på bostäder. Bostadsbyggandet skulle kunna ge en positiv spiral på de ställen där befolkningskurvan är vikande och samhället är på tillbakagång. Med bostäder på attraktiva lägen skulle service, arbetstillfällen, handel, kultur och fritidsaktiviteter åter kunna komma till orten.

För att vända detta och sätta igång bostadsbyggandet i hela landet vill Centerpartiet minska regleringarna, både vad gäller Plan- och Bygglagen och hyressättningen.

Det måste göras en översyn av redovisningskraven för kommunägda bostadsföretag. Allmännyttan har ett uppdrag från sin ägare att klara bostadsförsörjningen åt kommunens invånare och har idag orimliga krav i redovisningslagen på att skriva ner värdet på nya bostäder, speciellt om det är svårt att ta ut en marknadsmässig hyra på orten. Det gör att de måste avstå från att nyinvestera på landsbygden för att istället satsa i områden där det redan finns ett stort utbud av privata byggare.

Regelförenklingarna måste vara mer långtgående utanför tätorterna. Det ska vara möjligt att få fram bebyggelse utan krav på detaljplan och det måste också råda en större frihet för markägare och lokala byggföretag att få bygglov beviljade också för lägenheter och småhusområden utanför planlagda samhällen. Det måste också vara tillåtet att bygga enstaka flerfamiljshus och småhusbebyggelse på fastigheter där. Principen här borde vara att det som inte är uttryckligen förbjudet ska vara tillåtet.

Strandskyddet bör också förändras för att få fram attraktiva bostäder. Det utökade strandskyddet på 300 meter ska inte vara regel, utan enstaka och motiverade undantag. Tillämpningen måste bli sådan att kommuner på riktigt ges möjligheter att besluta om strandskydd och dra nytta av vatten för att utveckla riktigt attraktiva boplatser.

Utökade kreditgarantier behövs för att underlätta och ge bättre lånevillkor för den som väljer att göra en bostadsinventering på landsbygden. Det behövas en ny översyn med förslag som ytterligare förbättrar de ekonomiska villkoren att låna upp kapital för att bygga där människor vill bo.

Regeringens subventionspolitik går ut på att belöna kommuner som redan bygger och som skulle ha byggt lika mycket utan bidrag. De investeringsstöd till hyresrätter som införts är utformade så att de i praktiken missgynnar småorterna och blir obrukbara i stora delar av landet. Centerpartiet kan inte se hur det ytterligare skulle stimulera bostadsbyggandet att strö miljarder i bonusar över de som inte behöver det och lämna småkommunerna i sticket.

Centerpartiet vill hejda tudelningen mellan stad och landsbygd, samt mellan de som har och de som inte har en bostad. Enda sättet att vända utvecklingen är att satsa på byggandet. Bostadspolitiken får inte sluta debatteras, men det som behövs nu är inte ord, utan handling.

Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev