onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Bygg med trä - låt skogen knyta ihop Sverige

Skogsnäringen är en ekonomisk ryggrad i samhället och en central bärare av sysselsättning och välfärd i stora delar av Sverige. Låt oss värna detta. Vårt industriella kunnande, tillsammans med det faktum att vi i dag har mer skog än någonsin, kan vi dra nytta av för framtiden både för att motverka klimathotet och för att skapa fler jobb. Ett sätt är att bygga mer i trä. Det skriver Sveaskogs vd och landshövdingen i Västerbotten.

Publicerad: 20 maj 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den unika skogsresursen – vårt gröna guld – kan spela en viktig roll i bygget av ett hållbart samhälle. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeSamhällsplaneringKlimatLandsbygdenBostadsbyggandeBostäder

Den industri som har skogen som bas är under omdaning i takt med att samhället förändras. Tydligast gäller det konsumtionen av tidningspapper som minskar för varje år. Det riskerar att leda till nedläggning av industriell kapacitet och färre jobb. Samtidigt lever vi under ett klimathot som gör att vi behöver ställa om till hållbar konsumtion om vi ska kunna stoppa den globala uppvärmningen.

Varför inte som utpräglat skogsland föra samman dessa bägge utmaningar? Den unika skogsresursen – vårt gröna guld – kan definitivt spela en viktig roll i bygget av ett hållbart samhälle.

Skogsråvaran är förnybar och blir därför allt mer attraktiv. När biomassan används ersätter den ofta ändliga och fossila resurser i till exempel drivmedel och energi. Genom forskning och utveckling kan allt fler produkter baseras på skogsråvara, såsom plaster och kemikalier, textilier, inredning i bilar, livsmedel och medicin.

Det finns också ett nygammalt användningsområde för skogsråvaran som växer och utvecklas snabbt i vårt land, nämligen att bygga med trä. I denna utveckling har skogslän som Västerbotten, Kronoberg, Norrbotten och Värmland en tätposition.

Att bygga i trä är klimatsmart. Ett trähus binder koldioxid och är ett bra materialval för miljön. Produktionen av trähus och hela byggprocessen ger dessutom en lägre klimatbelastning jämfört med konventionella hus. Det är en viktig aspekt eftersom mer koldioxid släpps ut i produktionsfasen av ett hus än under alla de år som huset används.

En satsning på industriellt träbyggande knyter samman utvecklingen i storstäder och universitetsorter med företagande och bärkraft i skogslänen. Redan i dag levereras varje vecka nya bostäder i hus och lägenheter till Stockholmsregionen från orter som Bygdsiljum i Västerbotten, Piteå i Norrbotten, Sandsjöfors och Gullringen i Småland och värmländska Säffle.

I dag byggs flerbostadshus av trä på fabrik som sedan monteras på byggplatsen, ungefär på samma sätt som industrin för småhus gjort sedan decennier tillbaka. Genom prefabricering, som kortar processen på byggarbetsplatsen, avlastas en hårt ansträngd byggsektor i storstäderna och viktiga jobb skapas där skogen finns.

Utvecklingen går snabbt kring nya byggtekniska lösningar. Med lättbyggnadsteknik i trä kan vi bygga fler våningar på befintliga fastigheter. Kloka samhällsplanerare kan på så sätt förtäta utan att exploatera ny mark och utan stora investeringar i grundförstärkning och pålning. Med industriell byggteknik kan byggprocessen ske tystare, smidigare och snabbare vilket har ett stort värde i samhället.

Inte bara Sverige utan också övriga länder i Europa behöver fler bostäder till rimliga kostnader och med en bättre miljöprestanda. Det ger utrymme för en offensiv exportsatsning för Sveriges trä- och byggindustri. Störst chanser att lyckas med en sådan satsning har vi om företagen och staten samarbetar.  Vi ser gärna att regeringen engagerar sig i ett program för ökad svensk export av klimatsmart byggande i trä. Att ett sådant program dessutom medverkar till fler jobb i Sveriges skogslän är bara ett extra plus!

Att öka byggande i trä handlar mycket om att höja kunskapen om miljöeffekter i hela kedjan från planering och upphandling till byggnation och slutligen rivning av byggnader. I dag handlar regelverk och miljödiskussioner kring hus nästan bara om energiåtgång vid användning. I ett hållbart samhälle bör vi även se till koldioxidutsläpp och beakta miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Vi behöver också ökad kunskap om olika material i samverkan. För det handlar inte om att klippa banden med andra byggmaterial – det kommer att finnas gott om utrymme för alla. Men med mer trä vet vi att vi kan minska koldioxidutsläppen i hela processen.

Kunskapsuppbyggnad och offentlig upphandling är två kritiska områden för att öka byggandet i trä. Här krävs beslutsamhet och nytänkande av kommunpolitiker, stadsplanerare och andra beslutsfattare. Staten har både möjlighet och ansvar att påskynda utvecklingen av ett hållbart byggande.  Och att därigenom knyta ihop Sverige.

Per-Olof Wedin, vd Sveaskog

Magdalena Andersson, landshövding Västerbotten, ordförande Trästad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev