fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Bygg hållbart och klimatsmart

Betong är ett robust och långsiktigt hållbart byggmaterial. Trots det dyker det i flera kommuner nu upp förslag om att minska användningen av betong och utesluta detta till fördel för andra material. Det är att binda ris åt egen rygg.

Publicerad: 7 september 2015, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunerna ska skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Det gör man inte genom att prioritera ett visst byggmaterial framför ett annat, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeEnergieffektiviseringBostadsbyggande

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar då det gäller efterfrågan på bostäder. Enligt Boverket behövs det 400 000 nya bostäder de kommande fem åren. Om kommunerna inte i framtiden kan erbjuda bostäder så kommer det att påverka den ekonomiska utvecklingen genom ökad utflyttning och färre företagsetableringar.

Merparten av flerbostadshusen i Sverige är byggda i betong eller betongstomme. Betong är robust och långsiktigt hållbart. Betong brinner inte, möglar inte och kan återvinnas till hundra procent.

Trots detta dyker det i flera svenska kommuner upp argument att man ska minska användningen av betong till fördel för andra byggmaterial. Några kommuner har till och med gått så långt att man antagit speciella strategier då det gäller användningen av byggmaterial och pekat ut och prioriterat ett byggmaterial och på det sättet uteslutit andra byggmaterial som betong.

Ett av de vanligaste argumenten för detta är att man hänvisar till stora mängder koldioxidutsläpp i samband med produktionen av cement och betong. Betong- och cementindustrin lägger i dag ett stort fokus på att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. Utsläppen har de 20 senaste åren med hjälp av process- och produktutveckling minskat med mer än 20 procent, och visionen är inga utsläpp av koldioxid under betongens livslängd.

Dock är det inte den enda miljöfaktorn som ska beaktas när man pratar om att bygga långsiktiga och hållbara bostäder. Sverige har 16 nationella miljömål och det är viktigt med ett livscykelperspektiv, och en bred ansats som tar hänsyn till så många miljömål som möjligt, för att man på allvar ska arbeta med miljö- och klimatfrågan.

Att bygga hållbart och långsiktigt handlar också om att anpassa byggnaderna för framtidens klimat. Därför blir det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid. Betong är naturligt tät och behöver inte som en del andra byggmaterial förlita sig på plastfolie och tejp för att få täthet.

I vårt arbete är också kvalitetsfrågan oerhört viktig. Man ska kunna bygga mer hållbart med hög kvalitet och veta att kvaliteten håller över tid. Viktiga kvalitetsegenskaper är till exempel beständighet och hållbarhet, samt hur byggnaderna förändras med tiden. Det är positivt att energianvändningen i nybyggda hus sänkts kraftigt men det har fortfarande stor betydelse hur till exempel lufttätheten i en byggnad håller över tiden, det påverkar både energianvändningen och klimatpåverkan.

Eftersom betong är ett tungt material finns stora möjligheter till energieffektivisering och låg energiförbrukning. Betong ger stora möjligheter att bygga kostnadseffektivt. Kostnaden för att bygga i Sverige är flitigt debatterade och alla behöver hjälpa till att skapa förutsättningar för fler företag, ökad konkurrens och ett mer kostnadseffektivt byggande. Att vissa kommuner då förordar ett enda byggmaterial går helt i motsats riktning.

Självklart välkomnar vi en fortsatt diskussion kring ett framtida hållbart och klimatsmart byggande. Dock är det viktigt att de argument som förs fram i debatten har vetenskaplig grund och stämmer överens med verkligheten.

Jag är övertygad om att merparten av landets kommuner och dess företrädare är medvetna om behovet av att bygga nya bostäder för att kunna behålla och öka befolkningen och tillväxten. Jag är också övertygad om att man önskar ett bostadsbyggande som är hållbart och långsiktigt.

För att detta ska vara möjligt så måste dock varje kommun skapa bästa möjliga förutsättningar för byggande av hållbara bostäder. Detta gör man inte genom att prioritera ett visst byggmaterial.

Genom sådana beslut försämras kommunernas förutsättningar att utvecklas och locka till sig nya kommuninvånare och företag.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, adjungerad professor KTH

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev