Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Bromsa utflyttningen av nyanlända till kommuner”

Bostadsbristen är i många kommuner akut. Detta samtidigt som det ställs ökade krav på bostäder till nyanlända i snabb takt. Resultatet blir provisoriska lösningar med varierande kvalitet. Det rimliga i nuläget är att utflyttningen från Migrationsverkets boenden bromsas in. Regeringen måste föra en dialog med de kommuner som har störst bostadsbrist. Samtidigt måste reformer för bostäder komma på plats, skriver Moderaternas integrationspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson.

Publicerad: 21 oktober 2016, 09:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gymnastiksalar kan inte vara ett alternativ när det faktiskt finns fungerande boenden på andra håll. Utflyttningen från Migrationsverkets boenden måste bromsas in, menar Svantesson.

Foto: Fredrik Wennerlund


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenBostäderFlyktingmottagandeMigrationsverketFlyktingar till kommunerna

Sverige har på kort tid tagit emot ett mycket stort antal asylsökande. Det rör sig om 240 000 personer på två år. Så här långt i år har 40 000 uppehållstillstånd i asylärenden beviljats och den som har ett uppehållstillstånd ska flytta till en kommun. Sedan den 1 mars i år gäller den anvisningslag som innebär att kommuner är skyldiga att ordna boenden till nyanlända som inte har möjlighet att ordna boende själva.

Nu rapporteras om stora svårigheter för kommunerna att lösa sin uppgift. Hittills i år har enbart bostäder till knappt 6 500 personer ordnats, enligt vad SVT Nyheter rapporterar (19/10-16). Årets krav på kommunerna är tre gånger så många boendeplatser. Nästa år ställs ännu högre krav än i år. I flera kommuner varnar man nu för att det kan bli aktuellt med tält och gymnastiksalar, visar den kartläggning som SVT Nyheter gjort.

Stockholms stad hör till de kommuner som har stora problem. Där har man nu inlett en upphandling av hotell- och vandrarhemsplatser, enligt det socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Wanngård. Samtidigt avvecklar Migrationsverket fungerande boenden i snabb takt. Helt fungerande boenden avvecklas alltså av Migrationsverket samtidigt som kommuner upphandlar hotellrum och förbereder för sängplatser i gymnastiksalar. Samtidigt som detta sker sitter Migrationsverket fast i långa avtal och har helt tomma boenden som inte används av någon. Bara i år har över 200 miljoner betalats för tomma sängar, enligt vad Dagens Nyheter rapporterade den 30 september. Detta är inte att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Kommunerna behöver nu få möjlighet att finna mer permanenta lösningar och ordna riktiga bostäder. Under tiden kan en del av de som beviljats uppehållstillstånd bo kvar längre på Migrationsverkets boenden. Detta med de möjligheter till skolgång, svenskundervisning, praktik och arbete som finns även om man som nyanländ bor kvar på ett sådant boende.

Samtidigt som regeringen har varit snabb att genomföra en ny lagstiftning som ökar kraven på kommunerna har man inte gett kommuner reella möjligheter att ta fram bostäder snabbt. Regeringens reformtempo vad gäller bostadsbyggande är alldeles för långsamt ställt mot det akuta behovet. Det är ett svek mot kommunerna.

Den stora bostadsbristen har på många håll gått över i en akut bostadsbrist med allvarliga konsekvenser för många delar av samhället och för många människor. Problematiken kräver såväl akuta som långsiktiga åtgärder samt reformer som ger en tillräcklig ökning av flera olika boendeformer. Kommunerna har här en viktig uppgift och ett stort ansvar, men regeringen måste samtidigt ge bättre förutsättningar.

Moderaterna vill att planprocessen görs om och förenklas i grunden och vi vill minska överklagandeproblematiken samt reformera riksintressesystemet. Det behöver även bli lättare med ombyggnation. Reformer måste komma igång omgående. Från regeringen och bostadsminister Peter Eriksson hörs dock väldigt lite i frågan.

Det är bra ur integrationssynpunkt att den som fått ett uppehållstillstånd flyttar ut till ett ordnat boende i en kommun. Men när verkligheten ser ut som den gör är det rimligt att bromsa in takten på utflyttningen. Gymnastiksalar kan inte vara ett alternativ när det faktiskt finns fungerande boenden på andra håll.

Elisabeth Svantesson, integrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev