tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Bristande underhåll förvärrar bostadskrisen

Parallellt med underskottet på bostäder står 800 000 lägenheter inför omfattande renoveringar. Bristen på långsiktig underhållsplanering är mest påtaglig i det kommunala beståndet.

Publicerad: 21 mars 2018, 10:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lägenheterna i miljonprogrammet byggdes på ett bättre sätt än vad många tror, men nu behövs renoveringskompetens, enligt debattörerna.


Ämnen i artikeln:

BostäderMiljonprogrammet

Sverige växer. 2025 blir vi 11 miljoner invånare. Det skapar möjligheter för ökad sysselsättning och förbättrad skattekraft. Men befolkningstillväxten kräver också investeringar i kompetens, infrastruktur och bostäder. Boverket bedömer att 600 000 bostäder behövs de kommande sju åren.

Samtidigt är behovet av en hög och jämn nyproduktion endast en del av bostadskrisen. Parallellt med underskottet på bostäder står 800 000 lägenheter inför omfattande renoveringar. Det motsvarar en tredjedel av beståndet på 2,6 miljoner lägenheter i flerbostadshus. Drygt 35 procent av lägenheterna i mellanstora städer bedöms ha ett stort renoveringsbehov. Motsvarande siffra för Malmö, Göteborg och Stockholm är 30 procent.

Bristen på långsiktig underhållsplanering är mest påtaglig i det kommunala beståndet. I kommunalt ägda fastigheter byggda mellan 1960 och 1970 behöver var sjätte lägenhet renoveras. Har kommunernas bostadsbolag ekonomin för denna nödvändiga sociala insats? Vilken kompetens krävs för att genomföra renoveringarna? Vilka energi- och sociala hållbarhetsmöjligheter för renoveringarna med sig? Och kan renoveringarna lyfta hela stadsdelar?

Detta är frågor som kräver omedelbar politisk handling, både lokalt och i riksdagen.

Bristen på lönsamhet gör tyvärr att nödvändiga renoveringar riskerar skjutas på framtiden. Endast fyra procent av bostadsbolagen ser lönsamhet på kort sikt. Samtidigt menar två av tio bostadsbolag att det inte är finansiellt hållbart att renovera bostäder i miljonprogrammet över huvud taget. 30 procent uppger också att de skjutit upp planerade underhållsåtgärder på grund av kompetensbrist i utförarleden.

Lägenheterna i miljonprogrammet byggdes på ett bättre sätt än vad många tror. Planeringen skapar goda möjligheterna att bygga om. Problem med trångboddhet går till exempel att åtgärda genom att ombilda två trerummare till en femrummare och en enrummare, för att tillfredsställa behoven hos dagens hushåll bättre.

Däremot kräver arbeten i dessa områden särskild renoveringskompetens. Språkliga och kulturella barriär försvårar arbetet. Det händer också att medarbetare utsätts för hot och kommer i kontakt med kriminell verksamhet. Samtidigt finns det i många fall ett stort engagemang hos många boende. Fler än hälften av bostadsbolagen vill också involvera de boende i renoveringsarbetet - även om betydligt färre har faktisk erfarenhet av detta.

Våra branscher arbetar aktivt för att bredda rekryteringen. Men om vi ska rusta Sverige för 11 miljoner invånare krävs också politiska reformer.

1. Premiera företagen som vågar investera i renoveringskompetens. Och här ser vi att staten kan hjälpa till. Utvärderingskriterier vid offentlig upphandling behöver ses över. Till exempel kan tidigare renoveringserfarenheter premieras.

2. Fler vägar in i branschen. Möjliggör yrkesväxling genom yrkesvux och yrkeshögskola. Öppna upp antagningssystemet så att även vuxna med gymnasieutbildning och jobb får möjlighet att byta yrke.

3. Skapa incitament för energieffektivisering i det befintliga beståndet. De politiska målen är ambitiösa, men hur får vi fastighetsägarna att vilja.

Bostadsområden mår bra när människorna som bor där mår bra. Då behövs tillgång till ett jobb, en trygg boendemiljö och goda förutsättningar att ta sig däremellan.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostäderMiljonprogrammet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev