Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Brandskydd i höga trähus är en utmaning

I debatten låter det som att det inte är några problem att bygga höga trähus med bra brandskydd. Verkligheten visar att det visst finns problem, branden i Eksjö är det senaste exemplet. Många byggherrar och kommunalpolitiker har alltför lite kännedom om utmaningen.

Publicerad: 25 augusti 2015, 04:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Branden Eksjö visar att det visst finns problem med att bygga i trä.

Foto: Mikael Fritzon, TT


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostadsbristenSamhällsskyddBostadspolitik

Snart sagt varje svensk kommun lider av bostadsbrist och runtom i Sverige projekteras för ökat bostadsbyggande. Det talas om miljonprogrammet 2.0. Samtidigt har intresset för att bygga flerbostadshus i trä ökat markant.

Trä är ett material med många goda egenskaper, inte minst ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Men trä brinner. Det vi på Brandskyddsföreningen frågar oss är om det finns kunskap nog för att bygga höghus i trä med ett bra brandskydd.

Under sommaren publicerades en artikel i The Guardian med titeln ”Tree houses: are wooden skyscrapers the future of tall buildings?” (7/7). I artikeln, som är lång och välskriven, berättar framträdande arkitekter om de höga trähus som redan finns, men även om hus som ännu befinner sig på planeringsstadiet.

Stockholm är en av städerna som nämns. Frågan om byggnadernas brandskydd besvaras på samma vis som i den inhemska debatten; att det inte föreligger några större problem. Verkligheten visar på annat och bränder i trähusbebyggelse med omfattande konsekvenser staplas nu på varandra, med kvartersbranden i Eksjö i mitten på augusti som senaste exemplet.

De svenska byggreglerna kräver i dagsläget endast att brandskyddet ska fungera under den tid det tar för personerna som finns i byggnaden att hinna ta sig ut.

Några krav på brandskydd av själva byggnaden finns, i princip, inte i dessa regelverk, utan överlåts till byggherren att själv bestämma om. Vi anser inte att skyddet som dagens regler leder till är tillräckligt.

Ett skäligt brandskydd följer lagstiftarnas minimikrav, men ett bra brandskydd skyddar både liv och egendom. Ett bra brandskydd ger räddningstjänsten möjlighet att utföra sitt jobb och ökar chanserna för att rädda även byggnaderna i händelse av en brand.

Vår bedömning är att många byggherrar, kommunalpolitiker och företrädare för skogs-, trä- och byggbranschen har alltför lite kännedom om den utmaning som finns om man vill utforma höga trähus med ett bra brandskydd.

Vi ser också att viljan att utveckla samhällsbyggandet, tillsammans med en stor råvarutillgång från skogen, riskerar tona ned frågorna kring brandskyddets betydelse utan att det finns riktigt stöd för detta. Men bygger vi inte rätt idag kan framtida konsekvenser bli enorma.

Ett exempel är de 250 000 radhus som byggdes med undermåligt brandskydd och som nu, efter utslag i Kammarrätten i Stockholm, kommer att behövas byggas till med omfattande kostnader som följd. Ett annat de byggnader med enstegstätade fasader vars problem med mögelskador och stora underhållsbehov visade sig långt senare.

Vår uppfattning är att alla intressenter inom området höga trähus måste ta problematiken med brandskydd på största allvar.

Branscherna måste ta sitt ansvar och gå samman och ta fram gemensamma branschpraxis för att säkerställa att framtidens höga trähus utformas med ett bra brandskydd. Detta kommer att vara både säkerhetsmässigt och klimatmässigt viktiga åtgärder som vi måste göra innan det uppförs många nya och höga trähus i Sverige.

Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Ville Bexander, brandingenjör, Brandskyddsföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev