måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Bostadspolitiken behöver en omstart redan i höst

Regeringen och oppositionen behöver börja om i bostadspolitiken redan i höst och fokusera på reformer för fler bostäder. Vad som behövs är bland annat åtgärder som ökar rörligheten. Det går nämligen inte att bygga bort bostadsbristen när vi inte har en fungerande bostadsmarknad.

Publicerad: 22 juni 2016, 11:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med bostadsbrist i 250 av 290 kommuner präglas den svenska bostadsmarknaden av omfattande strukturproblem som kräver både breda och omfattande reformer.


Ämnen i artikeln:

Bostadspolitiska samtalenBostadsbristenBostadsbyggandeBostadspolitikBostadspolitiken

Regeringen presenterade i går tisdag 22 bostadspolitiska förslag innefattande bland annat förenklingar av plan- och byggprocessen, förändrade buller- och strandskyddsregler, ett tillfälligt slopat tak på uppskov vid bostadsförsäljningarna och en frysning av presumtionshyresnivån. Med förslaget hoppas regeringen kunna stimulera byggandet av fler bostäder.

Problemet med de presenterade förslagen är att de i huvudsak fokuserar på att öka nyproduktionen av bostäder och inte på att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Ökad nybyggnation är visserligen en nödvändig men långt ifrån tillräcklig åtgärd för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Det går nämligen inte att bygga bort bostadsbristen när vi inte har en fungerande bostadsmarknad. Den låga rörligheten på bostadsmarknaden gör att befintliga bostäder inte används effektivt när vissa bor mindre än de vill och andra större än de skulle vilja, vilket bidrar till att förvärra bristen på bostäder. Den låga rörligheten gör det också svårare att flytta till jobb och studier. Därför behöver fokus ligga på att skapa en fungerande och rörlig bostadsmarknad som ger förutsättningar för ökat bostadsbyggande.

Även allianspartierna lägger sitt huvudfokus på ökat bostadsbyggande i  de sju förslag som presenterades i samband med att Alliansen lämnade de bostadspolitiska samtalen med regeringen. Det är politiska förslag som till huvuddel berör förenklingar av plan- och byggregler, men som inte heller ger förutsättningar att skapa en fungerande bostadsmarknad genom påbörjandet av reformer av hyressättningssystemet.

Att varken regeringen eller oppositionen förmått lägga fram mer omfattande reformförslag beror sannolikt på valtaktiska övervägande, som gör att partierna avstår för att lägga fram nödvändiga förslag för att de kan uppfattas som impopulära i vissa väljargrupper. De blocköverskridande samtalen erbjöd här en unik möjlighet att komma runt detta genom att gemensamt ta ansvar för reformer som kortsiktigt kan skapa negativa reaktioner hos vissa väljare. Tyvärr tog partierna inte den chansen.

Men istället för att låta detta bli ett sammanbrott i bostadsfrågan bör de framlagda förslagen från Alliansen respektive regeringen bli utgångspunkten för ett omtag i bostadspolitiken efter sommaren. När riksdagen återupptar sitt arbete under hösten kan riksdagen rösta igenom de välbehövliga regelförenklingar som man sedan tidigare är överens om över blockgränserna. Därefter kan man göra ett omtag i samtalen och då fokusera på strukturreformer som ger förutsättningar för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Med bostadsbrist i 250 av 290 kommuner präglas den svenska bostadsmarknaden av omfattande strukturproblem som kräver både breda och omfattande reformer, som också innefattar finans- och skattefrågor, för att kunna utnyttja befintliga bostäder mer effektivt och öka bostadsbyggandet. Det är en uppfattning som det finns mycket stor enighet kring bland såväl internationella som svenska expertorgan, däribland Boverket, Finanspolitiska rådet, regeringens långtidsutredning, EU-kommissionen och OECD, för att nämna några.

Ett första steg på vägen mot en mer välfungerande bostadsmarknad är en friare hyressättning för nybyggda bostäder. Det är en begränsad men viktig reform för att skapa större säkerhet kring framtida intäkter för fastighetsägare som vill investera i nybyggnation, som i sig bidrar till att öka byggandet. En friare hyressättning i nybyggnation skulle också underlätta ytterligare satsningar på fler hyreslägenheter.

Reformen har också fördelen att den inte berör befintliga hyresgäster och dessutom kan kombineras med ett fortsatt starkt konsumentskydd. Utan det starka konsumentskyddet skulle hyresrättens attraktivitet äventyras och en sådan utveckling förespråkas därför inte av någon.

Med ett omtag i bostadsfrågan under hösten skulle det vara möjligt för regering och opposition att skapa en fungerande bostadsmarknad genom reformer av hyresmarknaden/hyressättningssystemet. Det skulle ge förutsättningar för att öka rörligheten och därmed ge fler möjlighet till en bostad och sin tur bidra till fortsatt ekonomisk tillväxt.

De avbrutna förhandlingarna om bostadspolitiken bör därför inte ses som ett avslut utan som en utgångspunkt för nytänkande under hösten. Med målet om fler tillgängliga bostäder i fokus bör det finnas goda möjligheter att under hösten nå en bred uppgörelse om att utveckla hela bostadsmarknaden.

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev