torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Bostadspolitiken är ett moras

Bostadsfrågan är en nyckelfråga för nästan alla dagsaktuella problem. Dessvärre har den inte fått den breda behandling som den förtjänar och vi ser inga seriösa försök från politiskt håll att ändra på detta inför valet, konstaterar Carl-Johan Engström, Gun-Britt Mårtensson och Agneta Modig Tham.

Publicerad: 20 april 2018, 09:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bostadspolitiken måste vara en del av en hållbar stadsutveckling, konstaterar skribenterna.

Foto: Lennart Månsson / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Bostäder

Bostadspolitiken är ett moras. Vi ser ett prisfall som dämpar nybyggandet samtidigt som behovet av en stor mängd tillkommande bostäder till överkomligt pris kvarstår. Den dåligt utnyttjade bostadsstocken kan användas betydligt effektivare än idag. Samtidigt finns ett akut upprustnings- och nybyggnadsbehov.

Dessutom måste bostadspolitiken vara en del av en hållbar stadsutveckling med mindre segregation, bostäder som är väl uppkopplade till arbetsplatser, grundläggande välfärd som vård, skola, omsorg, kommersiell service samt välfungerande flöden av energi, ekosystemtjänster och mobilitet. Bostadsfrågan är således en nyckelfråga för nästan alla dagsaktuella problem. Dessvärre har den inte fått den breda behandling som den förtjänar.

De dellösningar som har kommit fram är förenklingar av regelverket för planering som försämrar kvaliteter (mer buller, mindre samråd och innovation) högre krav vid finansiering av bostadsrätter samt villor och subventioner av smålägenheter. Hittills har dessa antingen haft marginell effekt, försämrat stadsutvecklingen eller bidragit till sjunkande bostadsefterfrågan. Behovet av bostäder kvarstår samtidigt som inlåsningseffekter uppstår.

Vi ser inga seriösa försök från politiskt håll att ändra på detta inför valet. För att få bukt med situationen skulle det krävas samtidiga åtgärder inom såväl kommunernas planering och markpolitik som det nationella byggregelverket. Det behövs även industrialisering av nybyggandet och smartare upprustning av nedgånget bostadsbestånd. Därutöver är det nödvändigt med statliga initiativ för att få fram vettig finansiering och finansieringsvillkor som tillgodoser behoven hos låg-och medelinkomsttagare.

Samtliga åtgärdsområden har sina absoluta nej-sägare. Det talar i närtid för att generella lösningar kommer att låta vänta på sig. Men det talar samtidigt för provisoriska uppgörelser där olika parter måste kunna se sig som vinnare även om de fått ge upp något som tidigare framstått som ”icke förhandlingsbart”.

Vi vill därför öppna för en väg ur låsningarna. Vi föreslår värdeskapande förhandlingslösningar med skräddarsydda paket som alla kan acceptera här och nu.

Förslaget bygger på att kommunerna utarbetar områdesprogram för upprustning, om- och tillbyggnad samt kompletteringar i olika stadsdelar. Programmet tas fram i direkta förhandlingar med fastighetsförvaltare, boende och andra berörda. Sedan genomför berörda sina delar av programmet/överenskommelsen.

På fastighetsförvaltarna faller om-, till- eller nybyggnadsåtgärder byggda på livscykelanalyser och sociala kriterier. Fastighetsförvaltarna kan vidare, i samarbete med kommun och arbetsförmedling, skapa instegsjobb inom ramen för områdesprogrammet. På kommunerna faller åtagande att förbättra utemiljön och tillgängligheten samt underlätta för förtätning och mer hållbart resande. Staten kan omvandla sitt begränsade nybyggnadsstöd till åtaganden som lånegarantier, risktagande eller tidigarelagda investeringar i kollektivtrafikinfrastruktur i de fall områdesprogrammen bidrar till hållbarhetsmålen.

Inom ramen för en förhandlingsuppgörelse mellan stat och kommun kan de skilda förutsättningar som finns i olika städer och olika delar av landet möta bostadsbehovet och hållbarhetskraven utan någon ytterligare påverkan på statsbudgeten. Lösningen medför fördelar för alla parter. Den ger staten en möjlighet att ställa krav på innovativa lösningar som främjar industrialisering och påskyndar klimatsmart träbyggande, regional utveckling och export.

Med hjälp av detta förslag på förhandlingslösningar kan bostadspolitiken upprätthållas på ett konstruktivt sätt – i väntan på en större översyn.

Carl-Johan Engström, senior professor KTH, verksam som senior rådgivare i tankesmedjan Global utmaning

Gun-Britt Mårtensson, före detta förbundsordförande HSB, verksam som senior rådgivare i tankesmedjan Global utmaning

Agneta Modig Tham, före detta avdelningschef Boverket, verksam som senior rådgivare i tankesmedjan Global utmaning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev