Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Bostadsmarknaden är ett orättvist haveri

På dagens bostadsmarknad finns det en ojämlik brist på hyresrätter, som beror på att regleringar gör det olönsamt att bygga hyresrätter. För att vända denna akuta situation behövs en friare hyressättning som gör det möjligt för fastighetsägarna att få sin verksamhet att gå runt och investera i fler bostäder. När Folkpartiet i helgen tar beslut om ny bostadspolitik krävs reformer och ett slut på den planhushållningspolitik, vilken från början förde oss hit, skriver tre LUF-företrädare.

Publicerad: 20 november 2015, 10:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

På dagens bostadsmarknad finns det en ojämlik brist på hyresrätter, skriver LUF-företrädare.


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikBostäderLiberalerna

Folkpartiet håller i helgen landsmöte, då samlas hela partiet för att ta ställning i viktiga politiska frågor för Sverige. På mötet finns flera omdiskuterade förslag för en mindre ofri bostadsmarknad. Dessa förslag är inte tillräckligt långtgående, även om de är steg på vägen mot en fri och rättvis marknad där efterfrågan i stället för statens trubbiga regleringar styr bostadsproduktionen. Förslagen gör det enklare, snabbare och billigare att bygga - men det krävs mer.

Omreglerad, indexerad hyressättning vid nyproduktion och inom det så kallade presumptionshyressystemet samt en reformering av bruksvärdesprincipen är några av förslagen som Folkpartiets medlemmar ska ta ställning till. I grunden är detta betydligt mer rättvist än dagens sönderreglerade hyresomfördelning.

Förslaget innebär dock inte fri hyressättning i former som att på sikt ha fri hyressättning också i det befintliga beståndet och i steg avskaffa bruksvärdesprincipen och de centralt reglerade hyrorna, vilket debatten på flera håll felaktigt antytt. Eftersom ingångshyran även fortsatt föreslås vara reglerad, med presumptionshyressystemet, och hyresökningar bestämmas med ett index är hyrorna fortsatt hårt reglerade, om än ej på samma vis.

Den trots allt ganska hårda reglering folkpartiets medlemmar föreslås ställa sig bakom är kanske främst problematisk ur ett rättviseperspektiv. Den liberala politiken handlar i stor del om att genom frihet stärka den enskilde och motverka ojämlikhet och maktobalanser.

Bostadsmarknaden är uppdelad mellan de som har, och de som inte har, och det ojämlika systemet missgynnar de sistnämnda. Utan kontakter, fet plånbok att köpa en bostadsrätt för eller många år i bostadskö är du chanslös. Det är lätt för den som redan tryggt besitter en lägenhet att vilja ställa krav, eller att vilja reglera ner den egna hyran. Men det är ingen rättighet att bo billigt i ett attraktivt område, i stället måste människor över huvud taget få ha ett område att bo i.

Det är inte rimligt att staten reglerar fram en eventuell indexering. Det är mycket svårt att på förhand förutsäga ett områdes värdeökning på sikt, den hyra och indexeringen vilken bestäms i dag kan om några år uppfattas som djupt omotiverad och orättvis i jämförelse med andra.

I dag finns exempelvis mycket billiga lägenheter i Stockholms innerstad, där värdet ökat snabbare än hyrorna tillåtits höjas. Samtidigt finns likvärdiga men nyare lägenheter till högre pris men i mindre attraktiva områden. Hyresregleringar leder så till en orättvis fördelning av hyresnivåerna. På en fri marknad hade var och en betalat vad lägenheten faktiskt var värd.

Varje gång priviligierade lägenhetsinnehavare använder staten för att reglera marknaden drivs produktionskostnaderna upp och vinsten ner. Detta ökar trösklarna till den första bostaden.

Dagens system är uppenbarligen ett ojämlikt och orättvist haveri. För att den svenska bostadsmarknaden ska fungera krävs en friare hyressättning än den som medlemmarna i Folkpartiet föreslås rösta för i helgen. Ett rättvist system där människor tillsammans möts och bestämmer vad som ska byggas och till vilket pris är det enda rimliga.

Karl Philip Nilsson, ordförande LUF Skåne.

Josefine Temrell, vice ordf i LUF

Joar Forssell, förbundsstyrelseledamot i LUF

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev