Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Bokrisen kräver akuta åtgärder

Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Bostadsbristen är skriande. Nästa år förväntas bostadskön i Stockholm passera en halv miljon stockholmare. En halv miljon i kö, där endast de 10 000 första erbjuds en lägenhet varje år. Väntetiden är nu i genomsnitt närmare 8 år, och för en innerstadslägenhet är kön över 20 år.

Publicerad: 15 juni 2015, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fastighetsägarna Stockholm inrättar en krisledning för att att tydliggöra bokrisens effekter, men också presentera färdiga förslag för hur den kan hanteras och inbjuda till samtal om hur reformerna kan genomföras.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenTillväxtArbetsmarknadBostadsbyggande

Bostadskrisen gör det svårt att attrahera nya talanger till Stockholm. Ett av tre snabbväxande företag i Stockholm säger att de har misslyckats med rekryteringar på grund av bostadsbristen och 84 procent av de som rekryteras från utlandet uppger att det är svårt att finna en bostad. Bostadsbristen slår därför direkt mot Stockholmsregionens attraktivitet, tillväxt och dynamik. Det är dessa små och medelstora framtidsföretag där de nya jobben skapas som riskerar att ge upp Stockholm, och flytta sin verksamhet och därmed sin tillväxtpotential till andra städer i världen. Städer med fungerande bostadsmarknader.

Alla pratar om bostadskris – men väldigt få agerar som om vi i Stockholm har en akut bostadskris. Visst har bristen på bostäder uppmärksammats och gör att politikerna nu vill öka bostadsbyggandet kraftigt. Stockholm har även tillsatt en Byggeneral och många kommuner ställer nu om för att svara upp mot dessa ambitiösa byggmål. Det finns en bred politisk insikt om att bostadsbyggandet måste öka – genom exempelvis förenklingar i bygg- och planprocessen och utbyggd tunnelbana.

Men det går ju inte att bara bygga bort bostadsbristen – även bostadsmarknaden i övrigt måste ges nya regler. Listan på internationella organ, statliga utredare, myndigheter, kommittéer, nationalekonomer och fackliga organisationer som starkt uttalat behovet av reformer på den svenska bostadsmarknaden kan göras mycket lång. För bara någon vecka sedan presenterade regeringens egen Långtidsutredning förslag på reformer för bostadsmarknaden. Alla utredningar och experter pekar just på att det som behövs är en helhetssyn och samordnade reformer på bostadsmarknaden – både för att öka rörligheten i beståndet och öka bostadsbyggandet.

Det behövs inte fler utredningar nu. Det som behövs är en politisk dialog om hur besluten ska tas. Och det är politiskt tuffa frågor som måste hanteras, samtidigt och samordnat: ränteavdragen, reavinstbeskattningen, fastighetsskatten, hyresregleringen, planmonopolet och den sociala bostadspolitiken. Och det brådskar – det är bokris.

Men trots den akuta bokrisen är den högste ansvarige politikern lugn. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) fick nyligen frågan om hur han såg på ansvaret för att 250 000 bostäder ska byggas. Stressad? Nej, han tror inte att det finns några snabba lösningar. Hur kan han vara lugn och utan stress när snart en halv miljon står i bostadskön, när företag inte kan rekrytera anställda, när ungdomar och studenter står utan bostad, när trångboddheten i miljonprogrammen växer och när Migrationsverket letar bostäder till tusentals flyktingar?

Stockholm är i akut behov av en fungerande bostadsmarknad. En bostadsmarknad som sätter kunden i fokus där det råder valfrihet mellan olika upplåtelseformer. En bostadsmarknad där det är billigt och enkelt att flytta från en bostad till en annan och som styrs efter hur stockholmarnas behov skiftar under livets olika skeden. Men också en bostadsmarknad som kan svara upp mot urbaniseringen och kan ge en bostad till de som vill flytta till Stockholm.

Vi är tyvärr långt ifrån den bostadsmarknaden i dag. Men om politikerna såg verkligheten så som stockholmarna ser den skulle de väl agera? Och agera kraftfullt och direkt. Fastighetsägarna Stockholm ser och agerar på bostadskrisens Stockholm. Vi inrättar därför en krisledning med syftet att både tydliggöra bokrisens effekter, men också presentera färdiga förslag för hur den kan hanteras och inbjuda till samtal om hur reformerna kan genomföras. Vårt mål med detta är att få politikerna att agera – och agera nu.

Billy McCormac, vd Fastighetsägarna Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev