Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Att prioritera hyresvärdars vinst är inte liberalism

Folkpartiets förslag om fri hyressättning har små utsikter att lösa bostadskrisen. Det finns inga belägg för att marknadshyror leder till ökad bostadsproduktion, skriver Hyresgästföreningen.

Publicerad: 25 augusti 2015, 09:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det kan knappast betraktas som liberalism att försämra medborgares möjligheter att komma in på bostadsmarknaden.

Foto: Pontus Lundahl, TT


Ämnen i artikeln:

HyresrätterBostadsbyggandeAllmännyttanLiberalerna

Folkpartiet presenterade i veckan tio förslag för att förändra svensk bostadspolitik. De säger sig vilja få fart på bostadsbyggandet. Och det är en ambition Hyresgästföreningen delar.

Därför är det märkligt att de förslag Folkpartiet lägger fram har små utsikter att lösa bostadsbristen. Särskilt eftersom det inte finns några belägg för att marknadshyror leder till ökad bostadsproduktion.

Det kan knappast betraktas som liberalism att försämra medborgares möjligheter att komma in på bostadsmarknaden samtidigt som fastighetsägares och hyresvärdars vinster prioriteras i en bransch som redan ses som lönsam.

Vid nyproduktion av bostadsrätter finns i dag inget som begränsar vad en lägenhet får kosta. Där är det efterfrågan som styr. Vid nyproduktion av hyresrätter går det att förhandla fram presumtionshyror.

Det innebär att det kan sättas högre hyror som sedan får gälla under femton år framöver för att underlätta för byggföretagen att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop. Dessa hyresnivåer ligger i storstadsområdena på maxgränsen för vad människor har råd, och vilja, att betala. Ta till exempel Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där du får betala nästan 12 000 kronor för en tvårummare. Där råder i praktiken redan marknadshyror

Om Folkpartiets argumentation om fri hyressättning skulle vara giltig så skulle det med tanke på ovanstående ha rått en fullkomlig byggexplosion av nyproducerade borätter och hyresrätter det senaste decenniet.

Men så är det ju inte. Det är alltså andra faktorer än bristen på marknadshyror som är orsaken till varför det inte har byggts mer.

För snart två år sedan ställde Hyresgästföreningen, på uppdrag av dåvarande finansministern, frågan till 13 av de största bostadsföretagen (tio privata bygg- och fastighetsföretag och tre allmännyttiga bostadsföretag) hur de ser på bostadsbyggande och hyressättning.

Bolagen var samstämmiga i vad de upplevde som hinder för att kunna bygga fler hyresrätter.

Det handlade om höga bygg- och produktionskostnader, dålig tilldelning av byggbar mark, för dyra byggrätter, skattemässig obalans mellan upplåtelseformer, långa kommunala handläggningstider, dålig planberedskap, brist på planhandläggare och svårigheter att få lån för att finansiera hyresrättsprojekt.

Endast två av bolagen trodde att fri hyressättning skulle öka bostadsproduktionen. Det säger en del om giltigheten i Folkpartiets förslag.

Det enda som kan lösa dagens bostadsbrist är en aktiv politik över blockgränserna för att få fart på bostadsbyggandet. Staten behöver se till att förändra beskattningen mellan det ägda och det hyrda.

Hyresrätten är i dag missgynnad skattemässigt. Staten behöver se till att förändra beskattningen mellan det ägda och det hyrda. Investeringsstöd till hyresrätter med rimliga hyror är en nödvändig åtgärd på kort sikt.

Det finns många goda exempel på kommuner som tar sitt samhällsansvar och bygger, som Sundbyberg, Uppsala, Halmstad och Växjö.

Men fler behöver följa deras exempel. Det handlar om att ställa mark till förfogande, utarbeta detaljplaner som möjliggör fler bostäder, ha tillräckliga resurser för bra planhandläggning, öronmärka mark för hyresrätter och ge möjligheter för fler byggföretag att bygga.

Det är dags att på allvar ta tag i bostadsfrågan och hantera den som den samhällsfråga den är. För det krävs både kloka och handlingskraftiga politiker som förstår vikten av en balanserad hyresmarknad där både hyresvärdar och hyresgäster har en rimlig, och jämlik, plats.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News