lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Akut behov av ny social bostadspolitik

Svensk bostadsförsörjning är i kris, situationen är ohållbar – trångboddheten ökar, segregationen tilltar och hemlösheten likaså. Politiska beslut måste till – att vänta är inte anständigt, skriver Fastighetsägarna.

Publicerad: 31 januari 2018, 07:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De traditionella bostadssociala verktygen – allmännyttan och bostadsbidrag – räcker inte, skriver Fastighetsägarna.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenBostadsbyggandeBostadspolitikSegregationHemlöshet

I år förväntas bostadsbyggandet minska och en positiv trend hävs. Dessvärre utgör det bara en begränsad del av problembilden. I själva verket befinner sig svensk bostadsförsörjning i kris. När vi åter ser träbås utan tak, en boendelösning som användes för 1910-talets nödbostäder, har cirkeln av 100 års social bostadspolitik slutits.

Situationen är akut och ohållbar. De hemlösa blir fler, trångboddheten ökar, boendesegregationen tilltar och kommunerna redovisar att allt fler personer med framförallt ekonomiska problem vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att skaffa en bostad.

Utvecklingen är den naturliga konsekvensen av ett långvarigt för lågt bostadsbyggande, ineffektivt nyttjande av befintliga bostäder på grund av låg rörlighet, dyr nyproduktion och en stor invandring.

Men det handlar också om att andelen människor som lever med låg ekonomisk standard har fördubblats under de senaste 20 åren och att den tiondel av befolkningen som har lägst inkomster inte alls hängt med i inkomstutvecklingen på samma sätt som andra.

Det historiska receptet med en generell bostadspolitik lika för alla kompletterat med att bygga mer och helst också ”enkelt och billigt” ger inte längre bostäder till de mest utsatta hushållen.

Det är önsketänkande att man bara genom att pressa produktionskostnaderna kommer att kunna uppföra nya bostäder för alla unga som söker sitt första egna hem, nyanlända som precis fått uppehållstillstånd eller ensamstående föräldrar som fastnat i ett långvarigt beroende av försörjningsstöd. I själva verket är det just dessa som har svårast att efterfråga nybyggda bostäder.

De traditionella bostadssociala verktygen – allmännyttan och bostadsbidrag – räcker inte. Det behövs nya, riktade åtgärder som hjälper de mest utsatta på bostadsmarknaden och som främjar social rörlighet. Utgångspunkten måste vara enskildas behov, inte lojaliteten till ett system utformat i en annan tid och för att passa (nästan) alla.

Våra medlemsföretag verkar mitt i denna utveckling och bidrar till värdefulla insatser, men ser också att dagens lösningar inte räcker. Utifrån denna verklighet redovisar vi bland annat följande förslag i den rapport som Fastighetsägarna presenterar i dag.

Riktat ekonomiskt stöd direkt till hushållet

Bostadsbidrag och bostadstillägg bör höjas och göras tillgängligt för fler. Gör det också möjligt att få förhandsbesked om rätt till bostadsbidrag.

Riktat ekonomiskt stöd genom subventionerat boende

En utveckling och ökad användning av sociala kontrakt i bostadsbolagens hyresbestånd. För att undvika stigmatisering ska dessa lägenheter inte samlas i vissa hus eller trappuppgångar, utan spridas i bolagens fastigheter.

Vräkningsförebyggande åtgärder

Ålägg kommunerna att upprätta handlingsplaner för att motverka vräkningar, där fungerande samverkansformer mellan lokala hyresvärdar och kommunen måste garanteras.

Tillträdeskrav för hyreskontrakt

Underlätta för hyresvärdar att sänka tillträdeskraven för nya hyresgäster genom att stärka andra inkomstgarantier och den boendestödjande verksamheten.

Ge fler hushåll möjlighet till bostadsfinansiering

Inför ett skattegynnat bosparsystem och även möjlighet till startlån med subventionerad ränta så att också ekonomiskt svaga hushåll kan köpa en bostad.

Ansvariga politiker inom alla partier bär ansvar för att den sociala bostadspolitiken under decennier inte utvecklats i takt med behoven. Alternativ till den generella bostadspolitiken har lättvindigt avfärdats utifrån axiomet att svensk bostadspolitik är överlägsen andra länders. Det förhållningssättet har alltför länge stått i vägen för ett konstruktivt samtal om hur bostadsmarknaden kan göras tillgänglig för fler.

Vi gör inte anspråk på att ha alla svar. Men när trycket på redan hårt ansträngda kommuner växer och fler människor riskerar utslagning vill vi bidra till att nya lösningar utvecklas och att nödvändiga politiska beslut påskyndas. Att vänta är inte ett anständigt alternativ.

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna Sverige

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev