fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Vår socialtjänst bryter trenden - här vill få sluta

Bland larmrapporterna om en allt mer pressad socialtjänst finns det positiva exempel som bryter trenden. De visar att vi genom metodiskt och målmedvetet arbete kan skapa bättre resultat inom den sociala sektorn.

Publicerad: 22 januari 2015, 09:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Jag har arbetat som socialarbetare inom kommunal socialtjänst sedan min socionomexamen 1983. Det har varit med stigande oro som jag genom åren följt utvecklingen inom socialtjänsten.

Varje socialkontor har i dag avsevärt mer personal än när jag började arbeta för 30 år sedan men allt mer av dessa resurser har gått till administration, att följa riktlinjer, manualer och nya lagregleringar samt en ständig strävan att inte göra fel och bli prickad.

Det är inte för att vara sentimental och säga att allt var bättre förr som jag skriver detta. Forskning och metodutveckling har betytt mycket för att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vi har i dag tack vare forskningen mycket mer kunskap och det sociala arbetet är på många sätt mycket mer utvecklat och professionellt i dag, än då.

I Höör har man under många år på ett medvetet sätt jobbat med att förankra en värdegrund hos all personal inom social sektor. Den som startade detta utvecklingsarbete var före detta socialchefen Cecilia Greve som nu är regeringens nationella samordnare för barn och ungdomsfrågor. Värdegrunden handlar om att bemöta människor med respekt, ta hänsyn till deras individuella förutsättningar, ge dem hopp och möjlighet att själva påverka sin livssituation och att vi som socialarbetare inte vet vad som är bäst för dem vi möter. Man behöver familjer och deras nätverk och deras privata kunskap för att tillsammans med vår professionella kunskap kunna ge förutsättningar för att fatta så kloka beslut som möjligt.

I Höör använder vi oss av familjerådslag för att samla familjen och tillsammans med familjer och deras nätverk komma fram till dessa beslut. Detta synsätt finns inom alla enheter i social sektor i Höör, från individ och familjeomsorg till äldrevård

Detta synsätt kräver inte mer resurser men vi ser att det skapar fler samförståndslösningar på familjernas villkor. Lösningar som oftast leder till varaktiga lösningar på medborgarens villkor. Vi har färre placeringar än kommuner i motsvarande storlek i omgivningen, vi har egen öppenvård där vi inte blivit beroende av att köpa tjänster från privata aktörer och vi har stolta och erfarna medarbetare.

Vi har utredare inom individ- och familjeomsorgen som arbetat många år, vi har en rätt jämn könsfördelning, få eller inga som slutar och en möjlighet för nyanställda att få ordentlig introduktion av erfaren personal. Vi har kloka arbetsledare och en klok socialnämnd som har under 2014 godkänt en ökning av antalet anställda, i takt med en ärendeökning, och detta innan det blivit ”för sent”.

För att veta om vi efterlever vår värdegrund och om våra insatser gör någon skillnad så gör vi varje år en enkätundersökning bland våra besökare. Den visar nu för andra året ett fantastiskt resultat och ger positiv respons på hur vi bemöter, lyssnar, ger stöd och ger individen möjlighet att själv påverka sin livssituation samt att det faktiskt gör en skillnad i positiv riktning.

Trots mycket negativt kring det sociala arbetet under den senaste tiden så ser vi i Höör att man med ett medvetet och salutogent förhållningssätt kommer långt. När detta dessutom blir utfört av erfarna socialarbetare som har en förankrad grundsyn, uppbackade av arbetsledare och socialnämnd så känner jag att det finns hopp om det framtida sociala arbetet.

Gör inte mer av det som inte fungerar, gör något annat!

Hans Bäckström, familjebehandlare/processledare, Höör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Socialtjänsten

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev