Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Underlätta socialtjänstens arbete med gifta barn

Socialtjänstens handläggning av barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta är i dag en mosaik av olika bedömningar och insatser. Med den nya lagen mot barnäktenskap måste Socialstyrelsens vägledning till socialtjänsten förtydligas.

Publicerad: 28 november 2018, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Varje barn är unikt, men alla barn har samma rättigheter och Visions medlemmar i socialtjänsten måste ges förutsättningar att stödja att alla barn får leva som ett barn!”

Foto: Phongphon Sutantayawalee, Colourbox / Vision


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnskyddSocialtjänstlagenSocialstyrelsenHederskultur

Alla barn ska få vara barn med de rättigheter att leka, forma sitt liv och utbilda sig som följer med att vara barn i Sverige. Riksdagen har nyligen beslutat att barnäktenskap inte ska godkännas i Sverige, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Detta är ett viktigt steg på vägen. Nu behöver Socialstyrelsens vägledning till socialtjänsten förtydligas så att det blir betydligt lättare för socialsekreterare att fatta beslut som tillvaratar barnets rättigheter.

Utredningen Framtidens socialtjänst, som Margareta Winberg leder, gör en översyn av socialtjänstlagen. Utredningen fick i somras ett tilläggsdirektiv som bland annat innebär att se över om barnrättsperspektivet behöver förtydligas i socialtjänstlagen. Jag hoppas att det för med sig en ökad tydlighet kring barns rättigheter som gör det lättare för Visions medlemmar som jobbar i socialtjänsten att verka för varje barns bästa.

Utredningen ska också lägga fram förslag som gör socialtjänsten mer tillgänglig. Mätningar från den tidigare nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården visade att socialsekreterare endast la i snitt cirka en arbetstimme per dag på att träffa föräldrar och barn. I en mer tillgänglig socialtjänst måste den siffran öka betydligt. Det kommer också att innebära att socialsekreterarnas kompetens används till det de är proffs på; att möta personer i utsatta situationer.

För att kunna arbeta i enlighet med barnkonventionen och ge barn stöd att utvecklas till sin fulla potential måste Visions medlemmar inom socialtjänsten få rätt förutsättningar i form av tydliga uppdrag, kompetensutveckling och rimlig arbetsbelastning. Sverige är ett föregångsland när det gäller barns rättigheter och skydd för barn. Vi är också ett av världens mest jämställda länder. Vi var det första landet i världen som förbjöd barnaga och ett av de första länderna att ratificera FN:s barnkonvention.

Nästa år fyller barnkonventionen 30 år och om ett år börjar den gälla som svensk lag. Men likväl har vissa beslut tagit förvånansvärt lång tid att fatta. Bland annat det till synes självklara, att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap. Inte bara barn som redan bor här. För dem har lagstiftningen sedan 2014 varit tydligt med att barnäktenskap aldrig får ingås. Men barn som flyttat till Sverige och uppgetts ha varit gifta har inte haft samma skydd. Dels har äktenskapen ofta godkänts av Skatteverket och dels har personalen inom socialtjänsten varit hänvisade till ganska luddig vägledning som med utgångspunkt från socialtjänstlagen hänvisat till individuella avvägningar om vad som är barnets bästa i varje enskilt fall.

Socialstyrelsens kartläggning av socialtjänstens handläggning av barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta visar att det är en mosaik av olika bedömningar och insatser. Ett barn (nästan alltid en flicka) som kommit till Sverige tillsammans med sin make har ofta placerats tillsammans med honom eller han kan till och med ha blivit hennes familjehem och därmed ansvarig för hennes omvårdnad. Med de bästa intentioner har avvägningar gjorts inom socialtjänsten gällande flickans egna önskemål och vilka negativa konsekvenser hon skulle riskeras att drabbas av om socialtjänsten tog beslutet att skilja henne från hennes make. Men utifrån vilka premisser har hon egentligen haft möjlighet att identifiera eller uttrycka sin önskan?

Låt också lagskärpningen kring barnäktenskap bli en vägledning för att uppmärksamma de barn som lever under äktenskapsliknande former, och det förtryck det faktiskt innebär. Barnäktenskap kontrollerar och begränsar flickors liv och sexualitet. Det är oacceptabelt. Jämställdhets- och barnrättspolitiken i Sverige måste omfatta alla. Varje barn är unikt, men alla barn har samma rättigheter och Visions medlemmar i socialtjänsten måste ges förutsättningar att stödja att alla barn får leva som ett barn!

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev