Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Tveksam metod bakom påståenden om LSS-fusk

En metod, EEM, som saknar värde på samhällsvetenskapens område används för tvärsäkra uttalanden fusk och överutnyttjande av assistans. Beräkningarna om assistansfusket har torgförts som fakta och tagits som utgångspunkt för beslut som försvårat tillvaron för mängder av människor med funktionsnedsättning.

Publicerad: 16 maj 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Lagens mål har bleknat bort och människor i behov av insatser från samhället utpekas som fuskare.”

Foto: Barbro Wickström/MostPhotos


Ämnen i artikeln:

LSSAssistansFunktionsnedsättning

Hur kan Försäkringskassan komma undan all kritik trots att den ansvarar för alla beslut i ärenden om personlig assistans? Skrämmande är att samhällsdebatten vinklats så att personer med funktionsnedsättningar framställs som fuskare och att beskyllningarna görs på felaktiga grunder.

Få saker får sådant genomslag i samhällsdebatten och fastnar i människors medvetande som sifferuppgifter byggda på experters beräkningar. Uppskattningar förvandlas snabbt till sanningar, vilka tas som utgångspunkt för politiska beslut. Just detta har hänt med lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Den världsunika lagens mål, ett liv som andra för personer med funktionsnedsättning, har bleknat bort och människor i behov av insatser från samhället utpekats som fuskare av Försäkringskassan och ansvarig minister.

Tvärsäkra uttalanden om fusk och överutnyttjande bygger på beräkningar gjorda med en metod, EEM (Expert Elicitation Method), som saknar värde på samhällsvetenskapens område. Två statsvetare i Lund, Niklas Altermark och Hampus Nilsson, har undersökt hur forskare världen över ser på EEM och inte hittat vetenskapliga bevis för att metoden kan användas på beräkningar av fusk och överutnyttjande. Dessutom kan seriösa användare av EEM, på naturvetenskapens område, påpeka att den inte ger exakta svar.

Beräkningarna om assistansfusket, som gjorts med hjälp av EEM, har torgförts som fakta och tagits som utgångspunkt för beslut som försvårat tillvaron för mängder av människor med funktionsnedsättning.

Den överdrivna fokuseringen på assistansersättningen i allmänhet och fusket i synnerhet har gjort att de stora problemen med hur LSS tolkas av såväl kommuner som domstolar kommit i skymundan. Bland medlemmarna i FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, är många beroende av personlig assistans för att klara det dagliga livet. Men ännu flera drabbas av neddragningar av övriga insatser i LSS. Våra medlemmar behöver väl fungerande gruppbostäder, ledsagning och kontaktpersoner för en värdefull fritid och dagliga verksamheter som utgår från individen förmågor.

Sluta tala om människor med funktionsnedsättningar som fuskare. Fusk med assistansersättning förekommer, precis som inom andra socialförsäkringar. Ingen förnekar behovet av striktare kontroll.

Vad FUB vänder sig emot är den ensidiga fokuseringen på kostnader såväl i den politiska debatten som i den tillsatta LSS-utredningen. Fusk används som motiv för att försvåra för våra medlemmar och deras familjer att leva ett liv som andra, med delaktighet i samhället.

Nedrustningen av LSS har gått snabbt. Politikerna borde diskutera, inte assistansfusk vars omfattning ingen vet, utan hur lagen ska återställas och ge människor med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett gott liv. Det har vi råd med i Sverige. Där ska FUB delta i diskussionen. Sverige måste vi börja efterleva FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ja, de gäller även i Sverige – för alla medborgare.

Thomas Jansson, förbundsordförande för Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev