måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Tillstånd håller oseriösa familjehemsföretag borta

Det senaste halvåret har över 300 nya familjehemsföretag startat. Många av företagen saknar rätt kompetens och barnen riskerar att fara illa. Nu måste regeringen lagstifta om den här privata verksamheten.

Publicerad: 17 februari 2016, 05:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att många familjehemsföretag startar nu kan vara ett tecken på att det finns en möjlighet för oseriösa företag att tjäna pengar.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnperspektivetEnsamkommandeIvo

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård (RFF) har noga följt rapporteringen i SR Ekot och SvD om oseriösa familjehemsverksamheter, en bransch som växt då kommunerna behöver hjälp att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

RFF har under många år drivit frågan om att privata verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet ska ha tillstånd och stå under tillsyn.

Det är inte försvarbart att verksamheter som inte har kompetens för detta grannlaga arbete får arbeta helt oreglerat. Barn och vuxna som placeras i familjehem måste kunna få rättssäker vård av god kvalitet.

En förutsättning för detta är att de konsulenter som handleder familjehemmen har adekvat utbildning, kompetens och får kontinuerlig handledning och fortbildning.

Några uppgifter om hur många verksamheter som finns i dag finns inte samlad. Enligt uppgifter i SR Ekot har över 300 nya företag startat under andra halvan av år 2015.

Att många startar kan vara ett tecken på att det finns en möjlighet för oseriösa företag att tjäna pengar. Men alla verksamheter som startar nu ska dock inte betraktas som oseriösa. Många är kompetenta.

Men RFF ser en risk för att många av de företag som startas nu inte har den långsiktighet i sitt arbete som krävs.

En del kommuner lämnar över hela ansvaret för en placering på en verksamhet. Detta inkluderar även myndighetsutövning.

Det är alltid socialtjänsten, inte den enskilda verksamheten, som är ansvarig för att ett hem är lämpligt för ett visst barn och att hemmet är utrett. Och det är socialtjänstens ansvar att följa upp barnet i hemmet. Att socialtjänsten inte upphandlar myndighetsutövning är ytterligare något som behöver ses över.

Socialtjänsten abdikerar från sitt ansvar om den säger att det är familjehemsföretaget som inte utrett familjehemmet tillräckligt väl.

RFF ser med tillfredsställelse på att regeringen nu kommer att gå fram med ett förslag om att verksamheterna ska ha tillstånd.

I dag vet man inte hur kompetensen i dessa ser ut. RFF har blivit uppringd av ett flertal personer som säger sig vilja starta en verksamhet men som vid frågor visar sig sakna erfarenhet och kompetens. De frågar om vi inte har någon snabbkurs i hur man gör familjehemsutredningar.

I avvaktan på tillstånd har RFF tagit fram kvalitetskriteria för sina medlemmar för att kvalitetssäkra arbetet.

Dessa kvalitetskriteria följs sedan upp av en utomstående certifieringsperson som går igenom om verksamheten uppfyller kraven som uppställts.

Detta för att kommunerna ska veta att om de anlitar något av RFF:s medlemmar finns uppställda kvalitetskrav, bland annat när det gäller antalet barn som får placeras i samma familjehem.

Sammanfattningsvis anser RFF att verksamheterna ska ha tillstånd och stå under tillsyn av IVO. Detta löser inte alla problem, men det ger en signal till socialtjänsten att inte anlita företag som inte har tillstånd.

Nu måste regeringen lagstifta om tillstånd för privata verksamheter som arbetar inom konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Suzanne Julin, ordförande, Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev