Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Stora brister i socialförsäkringen när barn omhändertas

Publicerad: 15 juni 2021, 06:11

Inspektionen för socialförsäkringen vill se ökad kunskap i kommunerna om vad som gäller för olika bidragssystem när barn omhändertas.

Foto: Andrey Popov/Mostphotos, Pressbild

Barnbidraget ska alltid betalas till kommunen när barn omhändertas. Det föreslår en ny rapport som konstaterar att det finns stora brister i bidragssystemen. ”Kommunerna saknar kunskap och behöver stöd”, säger utredaren Hanna Forsell.


Ämnen i artikeln:

SocialförsäkringarSocialtjänstenBarn

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat hur olika bidragssystem fungerar när barn omhändertas.  

– Det saknas kunskap om hur socialförsäkringsförmåner som helhet, hela systemet, påverkas när barn placeras, säger Hanna Forsell, utredare och jurist på ISF och projektledare för rapporten.

Myndigheten föreslår därför att det ska tas fram stödmaterial som riktar sig både till kommuner och föräldrar om vad som gäller kring olika bidrag. Inte minst behöver kunskapen i kommunerna bli bättre, enligt ISF. 

– De jobbar ju med barnet, barnets livssituation och allt som hänger ihop med det. Då behöver de svara på frågor gentemot föräldrar, anmäla vissa saker till Försäkringskassan och även bemöta familjehemsföräldrar i frågor om socialförsäkringar. Kommunerna saknar kunskap och behöver stöd, säger Hanna Forsell.

Den bristande kunskapen kan leda till att olika ersättningar fortsätter att betalas ut trots att ett barn har placerats. Då kan föräldrarna bli återbetalningsskyldiga. 

– Vi kan inte säga hur vanligt det är. Men när vi har gjort intervjuer med Försäkringskassan har vi fått uppfattningen att det är relativt frekvent förekommande när det gäller underhållsstöd eller barnbidrag, säger Hanna Forsell.

Att föräldrarna själva ska komma ihåg att anmäla att ett barn har blivit placerat kan enligt henne ofta vara för mycket begärt. 

– Det kan handla om barn som har ett självskadebeteende eller föräldrar som själva inte fungerar på grund av någon dysfunktion. Om man då måste anmäla förändrade förhållanden till Försäkringskassan tror vi att det finns en risk att man inte gör det på grund av de omständigheter som finns i livet.

För att förenkla systemet och även undvika att föräldrar blir återbetalningsskyldiga föreslår ISF att barnbidraget alltid ska betalas ut till kommunen när ett barn placeras. 

– Det är i första hand kommunen som ska betala för omkostnader. Då är det också lämpligt att den får ta del av det som ska täcka barnets försörjning, säger Hanna Forsell.

ISF föreslår dessutom att lagstiftningen ändras och socialförsäkringsbalken skrivs om. I dag är lagen snårig och olika regler gäller för hur länge en förälder får behålla olika typer av bidrag när ett barn placeras. 

– Vi tycker att bestämmelserna är lite krångliga, de är inte alltid enhetliga eller konsekventa. I många fall är det olika tidslängd för bidragen och det är inte alltid begripligt vad som avgör hur länge man får behålla en förmån eller om den dras in omedelbart, säger Hanna Forsell.

Reglerna för bostadsbidraget är en annan del av socialförsäkringssystemet som ISF vill att regeringen utreder vidare. Detta på grund av att möjligheterna för barn och föräldrar att återförenas efter en placering kan försvåras om föräldrarna tvingas flytta när de inte får behålla bostadsbidraget. 

– Vi har observerat att det här skulle kunna bli en effekt och vi vill att man tittar djupare på det. Det är väldigt viktigt ur ett barnperspektiv, säger Hanna Forsell.

På ett mer övergripande plan ser hon att det ekonomiska ansvaret ibland vältras över på kommunerna från staten.

– Om barn bor hemma hos en förälder och föräldern får bidrag till barnets försörjning, exempelvis till underhållsstöd, då fryser de pengarna inne om barnet blir placerat genom det allmännas försorg. Då får kommunen en kostnad som staten i annat fall hade hjälpt till att betala. Där blir det en form av övervältring av kostnader. 

Läs mer: Efter Lilla hjärtat: ”Låt dem som har kunskapen även fatta besluten” 

Fakta: Förslagen från ISF

- Ge i uppdrag till lämplig myndighet att ta fram stödmaterial för kommuner och föräldrar om hur socialförsäkringar påverkas i samband med att barn placeras. 

- Se över regelverket som styr hur förmåner påverkas när barn placeras, så att det blir mer enhetligt, konsekvent och ändamålsenligt.

- Ändra bestämmelserna i socialförsäkringsbalken så att barnbidraget alltid ställs om till den kommunala nämnd som svarar för kostnader som följer av att barnet blir placerat.

- Se över bestämmelserna om hur föräldrars rätt till bostadsbidrag påverkas när barn placeras i annat hem än föräldrahemmet.

- Se över om kommunerna kan få bidrag till barnens försörjning genom att ställa om barnpensionen.

- Utred möjligheten att skydda familjehemsförälders sjukpenninggrundande inkomst under tiden hen får ersättning för förlorad arbetsinkomst för att ta hand om placerat barn.

- Se över hur Försäkringskassan hanterar uppgifter om att barn

är placerade så att informationen kommer fram till handläggningen av rätt förmån i rätt tid för att förhindra felaktiga utbetalningar.

 

Källa: Placerade barn och socialförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen

 

Samuel Åsgård

Reporter

sa@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev