Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

STOPP! Tusentals människors liv slås sönder

En samlad funktionshinderrörelse säger härmed stopp! Regeringen måste ta sitt ansvar och agera. Vi kräver en plan för en lagändring och för hur LSS intentioner ska återställas. I slutändan handlar det om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige.

Publicerad: 6 november 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringens tystnad i kölvattnet av den nya domen oroar funktionshinderrörelsen.

Foto: Mostphotos, Colourbox


Ämnen i artikeln:

LSSStriden om LSS

Under förra veckan skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. I brevet ville Försäkringskassan uppmärksamma regeringen på förväntade och allvarliga konsekvenser av en dom från juni 2017 i Högsta förvaltningsdomstolen gällande LSS-insatsen personlig assistans. Försäkringskassans agerande och regeringens tystnad i kölvattnet av detta har med all rätt lett till stor oro hos funktionshinderrörelsen.

Försäkringskassans tolkning av domen innebär att insatsen personlig assistans inte längre kommer att finnas kvar i sin nuvarande form. Rättighetsbärarnas behov av stöd kommer istället att mötas av en återgång till hemtjänstliknande förhållanden med tidsatta toalettbesök och förutbestämda rutiner. Detta kommer i sin tur att ruinera möjligheterna att ha en aktiv fritid, sköta ett jobb, vara förälder, eller att i övrigt delta i samhällslivet på jämlika villkor.

Därmed bryts helt avsikten med rättighetslagen LSS, nämligen att skapa förutsättningar för personer med omfattade funktionsnedsättning att leva som andra. Rättighetslagen som innebar en revolution när den kom, och som omvärlden tidigare beundrat och respekterat. Rättighetslagen vars efterlevnad två FN-kommittéer på senare år ifrågasatt.

FN-kommittén för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uttryckte 2016 sin oro i en kommentar till Sveriges sjätte periodiska rapport. Sverige fick uppmaningen att ”ompröva de ekonomiska nedskärningarna och kriterierna för berättigande av personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar, vilkas rättigheter bör väga tyngre än ekonomiska hänsyn.”

FN:s övervakningskommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning uttryckte redan år 2014 samma oro gällande artikel 19 i konvention ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”. Kommittén uttryckte oro dels över neddragningar i den statligt finansierade personliga assistansen sedan 2010 på grund av ändrad tolkning av vad som ingår i "grundläggande behov" och i "andra personliga behov", och dels över att personer med assistans drabbats av kraftiga minskningar utan kända eller till synes motiverade skäl. Sverige fick rekommendationen att ge ett tillräckligt och rättvist ekonomiskt stöd till assistansen för att ”säkerställa att en person kan leva ett självständigt liv i samhället.”

Frågan är hur regeringen nu när nästa återrapportering till FN väntar runt hörnet (2019 och 2021), ska kunna försvara det som skett och som sker varje dag?

Den uppmärksammade domen och Försäkringskassans tolkning i brev till regeringen, är högst anmärkningsvärda. Detsamma kan sägas om regeringens hårdnackade tystnad.

Ansvarig minister Åsa Regnérs vaga uttalande om att det kan krävas en lagändring besvarar inte våra frågor. Under flera år har åtstramningar gjorts inom LSS, utan att någon lagändring passerat riksdagen. Tusentals människors tillvaro hotas att slås sönder och alla dessa förtjänar ett tydligt svar på hur regeringen tänker agera i frågan - både på kort och lång sikt.

Vi vill understryka att det som sker i hanteringen av LSS står för något större än det uppenbart orättfärdiga i det som sker med oss som i dagsläget berörs. Det handlar om vilken människosyn som skall råda i Sverige. Det handlar om synen på personer med funktionsnedsättning. Det handlar om vem som ska få förutsättningar till självbestämmande och till full delaktighet i samhället. Ytterst handlar det om vilket samhälle vi egentligen vill ha.

Regeringens förslag till nya funktionshinderpolitiska mål ska om en månad debatteras i riksdagen. Dessa mål kan inte med trovärdighet presenteras samtidigt som människor i behov av individuellt stöd faller ur systemet och förlorar sina rättigheter i enlighet med LSS.

För att återta kontrollen över en rämnande reform måste regeringen:

Samtala med de riksdagspartier som är positiva till att återupprätta LSS intentioner om en lagändring.

• Presentera en plan för en snabb lagändring som omöjliggör sådana tolkningar som Högsta Förvaltningsdomstolen gjort och som strider mot LSS förarbeten.

• Meddela Försäkringskassan att lagens intentioner ska tas på allvar och att behoven ska styra. Besparingar får inte göras på ett sätt som inskränker rätten för människor i LSS personkretsar att få stöd och service.

• Skriva om direktiven till LSS-utredningen så att fokus handlar om att återupprätta lagen och inte enögt på att sänka kostnader. Stå upp för rätten att leva som andra, i enlighet med LSS intentioner.

Den samlade funktionshinderrörelsen har tillsatt en skuggutredning till den LSS-utredning regeringen tillsatte för drygt ett år sedan. Regeringens, Försäkringskassans och förvaltningsdomstolarnas attacker mot LSS har gjort det helt nödvändigt att vi agerar gemensamt. Nu uppmanar vi alla att agera för att få regeringen att använda sin makt till att värna den frihetsreform som LSS och personlig assistans innebär.

Maria Johansson, ordförande Lika Unika

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR

Björn Häll Kellerman, NUFT Nätverket unga för tillgänglighet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LSSStriden om LSS

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev