torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Socialcheferna: Ge oss tydliga gränser

Nya uppgifter och fler människor som behöver stöd pressar samhällets yttersta skyddsnät. En ny undersökning visar att sju av tio socialchefer anser att socialtjänstens uppdrag behöver begränsas. För politiker är det en signal att det är dags att arbeta med socialtjänstens ansvar och förutsättningar.

Publicerad: 30 september 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Socialtjänsten kan inte ensamt lösa alla problem. Frånvaron av ett gemensamt ansvarstagande för välfärden får långtgående konsekvenser.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenEkonomiskt biståndSocialtjänstlagen

I dag onsdag inleddes socialchefsdagarna i Norrköping. Det är en viktig mötesplats för politiker, chefer och personal inom socialtjänsten – de som bär det yttersta ansvaret för landets mest utsatta människor och vår välfärd.

Samtidigt visar en ny undersökning bland landets socialchefer att en påtaglig förändring har skett i socialtjänstens förutsättningar att kunna möta människors sociala behov. Nya uppgifter, regelförändringar och fler människor i behov av stöd gör att verksamhetens uppdrag nu beskrivs som gränslöst. Och socialtjänsten lämnas ofta ensam med ansvaret.

Enligt landets socialchefer faller ofta samhällsproblem, även om de inte grundas i social problematik, på socialtjänsten. Förändringar i till exempel socialförsäkringssystemet, bostadspolitiken eller arbetsmarknadspolitiken får i dag direkta konsekvenser för kommunernas socialtjänster. Detsamma gäller migrationspolitiken och i viss mån narkotikapolitiken.

Att människor inte har bostad, jobb eller ekonomisk trygghet är självklart stora samhällsproblem i sig – men hör de alltid hemma hos socialtjänsten? För socialcheferna är svaret på frågan nej. Förklaringen till att frågorna ändå hamnar hos socialtjänsten är att många myndigheter eller andra kommunala verksamheter helt enkelt inte tar sitt ansvar för de mest utsatta grupperna.

Och frånvaron av ett gemensamt ansvarstagande för välfärden får långtgående konsekvenser. Missbrukare som fastnar i ett djupare beroende, bostadslösa och ekonomiskt drabbade som hamnar i ett än mer omfattande utanförskap. Det kan också innebära att barn som far illa inte fångas upp i tid. För den enskilda medarbetaren i socialtjänsten handlar det om en orimlig arbetsbörda, brist på förutsättningar att göra ett professionellt jobb och chefer som inte har tid att leda.

LÄS MER: Cheferna kan vända krisen i socialtjänsten.

För samhället blir resultatet ett misslyckande. Enligt socialcheferna behövs flera förändringar:

Tydliggör ansvaret – nya uppgifter bör inte läggas på socialtjänsten utan att uppdraget är klarlagt. Bostadsförsörjning, ekonomisk trygghet och arbetsmarknaden är återkommande områden där socialtjänstens uppdrag behöver begränsas, förtydligas eller där andra instanser behöver få ett tydligare ansvar.

Se över lagstiftningen – om socialtjänstens uppdrag ska kunna utvecklas i takt med samhällsförändringarna så behöver även lagstiftningen göra det. Socialtjänstlagen har i dag så många tillägg och förändringar som syftar till att tillgodose alla gruppers behov att den har blivit ett lappverk som behöver ses över i sin helhet.

Minska kraven på biståndsbedömning – kommunen ska inte behöva biståndsbedömda insatser i samma utsträckning som i dag. I stället måste kommunerna kunna erbjuda lättillgängliga insatser/servicetjänster utan dagens krav på prövning. Det skulle ge socialtjänsten större möjlighet att fokusera på kärnfrågor.

Vision anser att socialchefernas tankegångar måste tas på största allvar i byggandet av framtidens socialtjänst. Medarbetare och chefer i socialtjänsten möter varje dag människor i stort behov av samhällets stöd – och det är de som bäst känner till både brister och effektiva lösningar.

Vision ser alltför ofta att just dessa medarbetare bär konsekvenserna av det gränslösa ansvaret. När resurserna brister blir det enskilda medarbetare som sliter hårdare för att medborgare i behov av stöd inte ska behöva drabbas. Det är en del av förklaringen till att kommunerna i dag har svårt att rekrytera såväl chefer som socialsekreterare.

På flera platser i landet kan vi se att goda arbetsvillkor inom socialtjänsten och förbättrat samarbete mellan olika instanser ger bättre levnadsvillkor för landets invånare. Genom att ge socialtjänstens medarbetare rätt förutsättningar blir det mer tid över till direkt klientarbete. Det ger också möjlighet till samverkan med såväl myndigheter som andra verksamheter inom kommunen – vilket ger goda resultat för medborgare i behov av stöd.

Politiker – på såväl nationell som lokal nivå – måste nu på allvar börja diskutera ambitioner, fördelningen av ansvar och vilka resurser den sociala välfärden behöver för att bäst möta invånarnas behov. Vision kommer att ta sitt ansvar och bland annat fortsätta att bjuda in till dialog, både nationellt och lokalt, om framtidens socialtjänst.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev