Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Slopa krångliga beslut om stöd och bistånd

Det är viktigt att människor själva ska kunna påverka innehållet i det stöd som de kan behöva i olika skeden i livet. Genom att ge enskilda möjligheten att få stöd utan krångliga biståndsbeslut moderniseras socialtjänstens arbete, samtidigt som det underlättar för personer att söka och få hjälp så tidigt som möjligt.

Publicerad: 19 maj 2015, 11:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenHemtjänst

Linköping har sedan många år konsekvent drivit frågan om att erbjuda lättillgängliga sociala stödinsatser till medborgarna, för att underlätta för den enskilde att få hjälp och sänka trösklarna till stöd.

I början av 90-talet sattes det igång med ett arbete för att öka människors möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Drivkraften var att detta även skulle gälla de insatser som en enskild kan behöva från kommunen. Det var en aktuell fråga då och är än mer aktuellt i dag. Vi behöver utveckla sätten för människor att tidigt kunna ta kontakt för att få erforderligt stöd. Många är de kommuner som vill fortsätta arbeta på ett sådant sätt.

I Linköping började det med att erbjuda personer över 75 år hemtjänst som en serviceinsats, utan att ett biståndsbeslut krävdes. I början av 2000-talet togs steget att service även skulle gälla andra delar av socialtjänsten. Den så kallade Linköpingsmodellen ger den enskilde möjlighet att få tillgång till stödinsatser utan krångliga biståndsbeslut. Man får själv, i samråd med utföraren, göra en överenskommelse om stödet. Utifrån detta görs ett serviceavtal för att förtydliga vad insatsen ska innehålla.

Modellen innebär konkret att Maria själv kan ta kontakt med familjestödet om hon upplever att situationen i familjen känns ohållbar. Eller att Johan själv kan ta kontakt med missbruksvården om han känner att hans drickande har börjat gå för långt. Elsa kan själv ta kontakt med hemtjänsten när hon märker att hon inte längre klarar allt själv. Det behövs alltså inte en utredning med bedömning och myndighetsbeslut för att Maria, Johan eller Elsa ska få ta del av kommunens stödinsatser.

Vi är övertygade om att detta kan göra att fler människor söker och kan få hjälp i ett tidigt skede. Modellen med service eller lättillgängligt stöd ställer höga krav på information och uppsökande verksamhet. Invånarna i Linköpings kommun ska veta vad de har för möjligheter och att de också kan söka bistånd om de inte är nöjda med de insatser de får. För behov som inte tillgodoses, finns alltid rätten till bistånd kvar.

Frågan om lättillgängliga sociala stödinsatser är viktig för många kommuner, inte bara för Linköping. En stor utmaning ligger i hur det ser ut med barn- och ungdomsvården. Det behövs därför en översyn av socialtjänstlagen, för alla inblandades skull. Bland de frågor som aktualiseras är behovet av ett modernt sätt att arbeta stort och med det ett enklare sätt att möta människors behov. Då rättsläget varit osäkert krävs nu ett förtydligande för att möjliggöra för de kommuner som vill fortsätta satsa på servicetjänster som den enskilde kan ta del av efter eget bestämmande, utan biståndsbeslut.

Det finns hopp för att vi nu ska kunna gå vidare och få klartecken för att vi i kommunerna ska kunna ge våra invånare fortsatt möjlighet till lättillgängligt stöd enligt den så kallade Linköpingsmodellen. I grunden handlar det om hur vi vill möta våra invånare. Det är viktigt att människor ges möjligheter att själva kunna påverka innehållet i det stöd som de kan behöva i olika skeden i livet.

Eva Lindh, kommunalråd (S) med ansvar för sociala frågor i Linköpings kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenHemtjänst

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev