onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Skriv om direktiven till LSS-utredningen!

Att utesluta vissa grupper från möjligheten till assistans är inhumant och riskerar att bryta ned anhöriga. Inget pekar heller på att ett sådant upplägg skulle bli bättre, eller sänka de totala kostnaderna, skriver Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans.

Publicerad: 9 mars 2018, 10:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ett av de kontroversiella förslagen som läckt från den statliga LSS-utredningen är att barn under 12 år inte ska beviljas assistans.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

LSSFunktionshinderPersonlig assistansKommunerSKR

Just nu pågår arbetet med den så kallade LSS-utredningen, vars regeringsuppdrag har kritiserats starkt från olika håll. Syftet med utredningen är dels att skapa en hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och dels att komma med förslag på besparingar inom assistansersättningen. Regeringens hårda besparingsdirektiv ligger kvar trots att andra utredningar, kända forskare och centrala myndigheter visat på naturliga orsaker till kostnadsökningarna inom assistansen.

Utredningens arbete sker i total tystnad och med minimal insyn. De olika expert- och referensgrupper som ska vara utredningen behjälplig har under utredningsarbetets gång fått komma med viktiga inspel och förberett svar till olika frågor. Men de har endast fått ta del av ytterst få tankar om hur utredaren resonerar. Här om veckan läckte däremot flera skarpa förslag ut från utredningen, något som skapade en medial storm. Några av de kontroversiella förslagen är att barn under 12 år och personer över 80 år inte ska ha rätt til assistans, utan istället erbjudas annan insats, samt att kommunerna ska bli ytterst ansvariga för assistansen. Vi i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans ställer oss starkt kritiska till de båda förslagen.

Att utesluta vissa grupper från möjligheten till assistans är både inhumant och riskerar att bryta ned anhöriga då ett tungt ansvar kommer vila på deras axlar att ta hand om vårdnaden. Inget pekar heller på att ett sådant upplägg skulle bli bättre eller mildra de totala kostnaderna då dessa personer fortfarande är i behov av hjälp.

Trots att de flesta anordnar- och brukarorganisationer tydligt meddelat fördelarna med ett statligt helhetsansvar för assistansen, väljer utredningen att lägga fram ett förslag om det raka motsatta. Att låta kommunerna ta över ansvaret för den personliga assistansen skulle sannolikt leda till stora försämringar för den enskilde. Vid flytt till annan kommun prövas den enskildes behov på nytt och riskeras att dras in.

Kommunala beslut är även tidsbestämda trots livslång funktionsnedsättning och måste förnyas kontinuerligt.

Idag erbjuder vissa kommuner ett brett utbud av olika privata assistansutförare, medan valfriheten är starkt begränsad på andra håll i landet där endast kommunens egna verksamhet erbjuds. Detta trots att de privata verksamheterna är populära. Av de personer som har möjligheten att välja, anlitar närmare 70 procent av de assistansberättigade ett privat alternativ.

Orsaken är ofta att de upplever att kvaliteten och självbestämmandet är bättre än i de offentligt drivna verksamheterna.

Däremot skiljer det stort hur mycket kommunerna ersätter de privata utförarna per utförd assistanstimme. De flesta följer den statligt bestämda schablonen medan andra har bestämt en så låg ersättningsnivå att det i princip är omöjligt att bedriva en assistans med bra kvalitet. Oftast handlar det om en politisk ovilja att ta in externa aktörer, något som direkt drabbar den enskilde individen.

Samtidigt är assistansen en allt mer växande ekonomisk börda för kommunerna. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppgår kommunernas kostnader för den personliga assistansen till 1,5 miljarder kronor per år. Summan har ökat markant de senaste åren på grund av Försäkringskassans allt hårdare bedömningar.

För att säkra valfriheten och kvaliteten i assistansen måste regeringen ge utredningen nya direktiv och ta bort det kraftiga besparingsuppdraget. Det är det enda sättet att bevara intentionen med LSS-reformen.

Maria Nyström, ordförande, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Anastasia Georgiadou, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Carina Funck, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Jens Runesson, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Mattias Ragnegård, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Peter Wahlbäck, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Peter Westman, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Zeinab Daugaard, Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev