måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

SKR-toppen nöjd med utredning om personlig assistans: ”Nästan bara fördelar”

Publicerad: 1 mars 2023, 11:43

Foto: Kallestad, Gorm/TT

Staten bör genom Försäkringskassan ensam besluta om och finansiera personlig assistans, skriver regeringens särskilda utredare Lars Lööw på DN Debatt.
SKR:s ordförande Peter Danielsson är nöjd med beskedet. Han hoppas på mindre fusk, bättre likvärdighet och enklare vardag för brukarna om förslaget klubbas i riksdagen: ”Vi ser nästan bara fördelar.”

Ämnen i artikeln:

Personlig assistansSenaste nyttLSSLSS-boenden

Staten och kommunerna delar på huvudmannaskapet för assistansen. Det är ett ineffektivt och otydligt system, har Lars Lööw kommit fram till. Peter Danielsson på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller med. 

– Det blir sällan bra när två delar på ett ansvar, det finns gränslinjeproblematik, säger SKR-toppen.

I dag handlägger Försäkringskassan de personer som har störst behov av stöd, medan kommunerna ansvarar för dem med ett mindre stödbehov. Detta leder till onödiga administrativa kostnader, anser utredaren. Genom att enbart Försäkringskassan får uppdraget skapas större likvärdighet över landet och ökat skydd mot utnyttjandet av välfärdssystem, heter det. Peter Danielsson instämmer i slutsatserna.

Utredningen påpekar att kommunerna även fortsättningsvis ska spela en viktig roll för den personliga assistansen. Kommunerna kommer fortsatt att ansvara för själva utförandet av insatserna. Kommunsektorn får också ett stärkt ansvar för samordningen av LSS-insatser.

SKR ska nu analysera utredarens betänkande. Peter Danielsson kan ännu inte svara på vad det stärkta samordningsansvaret innebär. Eller om problem kan uppstå när staten ensam tar beslut om och finansierar assistans, men kommunerna utför den. 

Men han är nöjd och glad över förslaget och ser nästan bara fördelar med det.

– Det kan säkert finnas saker i detta som vi behöver titta på, det är möjligt att vi kommer att kommentera det närmare i vårt remissvar.

Personlig assistans infördes 1994 och är en av insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

”Om regeringen genomför våra förslag löses de problem som det delade huvudmannaskapet för med sig och man kan då sätta punkt för en diskussion som pågått i 30 år”, skriver Lars Lööw. Enligt utredningen ska ett statligt övertagande kunna ske från 2026.

Utredningen menar att ett förstatligande skulle innebära enhetlighet i bedömningarna av individers behov. Och med det ökad kvalitet i bedömningarna. ”Vi har sett att landets kommuner handlägger och beslutar om personlig assistans på många olika sätt, vilket får till följd att individers rätt till insatsen beror på var i landet de bor”, skriver utredaren.

”Ett statligt huvudmannaskap ökar därmed kvaliteten i beslutsfattandet och säkerställer att alla som ansöker om assistans behandlas lika. Med ­staten som huvudman finns det dessutom ingen risk att en individ blir av med sin assistans bara för att man vill flytta till en annan kommun”, står det vidare.

Det delade huvudmannaskapet har varit omdiskuterat och kritiserat mer eller mindre ända sedan det infördes. Förslag om statligt ansvar har också lagts i tidigare utredningar. Men Lars Lööw påpekar att de förslagen inte varit tillräckligt genomarbetade.

– Jag påstår att vi nu för första gången har ett konkret och genomförbart förslag, sa han på presskonferensen när utredningen presenterades.

Kommunernas finansiering av assistansinsatser ska enligt utredningens förslag helt upphöra. Utredningen kommer fram till att ett förstatligande kommer att innebära lägre kostnader, tack vare effektivare hantering när alla beslut ska ligga på en och samma myndighet. Det ska bli billigare trots att man samtidigt bedömer att cirka 100 personer fler per år kommer att få rätt till personlig assistans.

TT

Måns Wikstrand/Petter Jerdén

 

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev