Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Så vill MP fortsätta utveckla socialtjänsten

Högre lön, större mandat och fler socialsekreterare. I Stockholm har vi under den här mandatperioden gjort stora satsningar på socialtjänsten, men vi vill fortsätta investera i verksamheten som utgör ett livsviktigt skydd för stadens medborgare, skriver socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Publicerad: 31 augusti 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenSocialtjänstenStockholmMiljöpartiet

Att satsa och investera är inte en naturlag, utan handlar om politisk vilja, ambitioner och prioriteringar. Inte minst inom välfärden, såsom socialtjänsten, gör det skillnad om partierna vill investera – eller hellre lägger pengarna på annat. I Stockholm har vi under den här mandatperioden gjort stora satsningar på socialtjänsten. Vi har höjt löneläget för Stockholms biståndshandläggare och socialsekreterare samtidigt som vi lyckats minska arbetsbelastningen och personalomsättningen. Vidare har vi investerat 300 miljoner kronor i barn- och ungdomsvården, vilket gör att barn och ungdomar i en utsatt situation snabbare får hjälp och stöd av socialtjänsten.

Det är investeringar som inte hade varit möjliga utan politiska beslut, prioriteringar och en vilja att samhället alltid ska finnas där för dem som behöver det mest. Det står också i bjärt kontrast till de borgerliga partiernas budgetar. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har föreslagit minskade anslag årligen på miljontals kronor jämfört med majoriteten. Anmärkningsvärt är att Kristdemokraterna, som ofta beskriver sig själva som ett barn- och familjevänligt parti, har lagt fram budgetförslag som inneburit att barn- och ungdomsvården skulle ha fått mindre anslag med mellan 29 och 59 miljoner kronor i varje budget under mandatperioden.

De sociala frågorna är avgörande för att skapa ett gott samhälle, inte minst för barn i vår stad. Det är dags att peka ut riktningen för de kommande fyra åren. Vi måste fortsätta investera i den verksamhet som utgör ett livsviktigt skyddsnät för stadens medborgare. En socialtjänst som alltid finns där för människor i en utsatt situation, oavsett om du är hemlös, våldsutsatt eller i behov av ekonomiskt bistånd.

För att fortsätta utveckla Stockholms socialtjänst så vill Miljöpartiet:

•    Anställa fler: Socialsekreterare och biståndshandläggare ska ha goda förutsättningar för att bedriva ett socialt arbete. För det krävs en rimlig arbetsbelastning och bra stödfunktioner. Därför vill vi anställa fler socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt i områden där utsattheten är som störst, och fortsätta stärka det administrativa stödet. 
•    Permanenta lönepåslaget i de områden där behoven är särskilt stora. Vi vill permanenta det lönepåslag som vi var med och genomförde till socialsekreterare som arbetar med barn och unga i sju av stadens stadsdelsförvaltningar där behoven är extra stora och arbetsbelastningen därmed högre.
•    Ge möjlighet att kombinera arbete och studier: Socialsekreterare och biståndshandläggare ska kunna utvecklas professionellt. Därför vill vi satsa på fler möjligheter till kompetensutveckling. 
•    Skapa en tillitsbaserad styrning: Socialtjänstens arbete ska utgå ifrån kunskap, beprövad erfarenhet, brukarens erfarenheter och uppfattning och bästa tillgängliga kunskap. Vi vill att utgångspunkten för hur socialtjänsten styrs ska vara tillit, öppenhet och medarbetarinflytande. 
•    Öka stödet till stockholmare i hela staden: Alla stockholmare ska kunna få rätt stöd och hjälp när de behöver det. Därför vill vi säkerställa ett basutbud av stödinsatser som finns tillgängliga i samtliga stadsdelar, inklusive stöd till föräldrar och barn, behandlingsinsatser vid missbruk, stödinsatser till barn och vuxna som utsatts för våld samt sysselsättningsverksamheter. Vi vill också fortsätta arbetet med en ökad brukardelaktighet i socialtjänstens arbete och fortsätta stärka barnperspektivet inom socialtjänsten.

Sammantaget innebär våra satsningar en utveckling mot en mer sammanhållen socialtjänst, en socialtjänst som utgår från den enskilde individen och med stärkt barnperspektiv. Det handlar om att bygga en socialtjänst med goda arbetsförhållanden, som är tillgänglig för de människor som behöver stöd och hjälp, inte minst barn som har det svårt. Så skapar vi ett socialt hållbart Stockholm.

Åsa Lindhagen, socialborgarråd (MP) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev