torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Relationer bryter hemlöshet i Helsingborg

Genom att se den enskildes behov, ta hjälp av forskning och bygga relationer har Helsingborgs stad utformat en modell som kan bryta hemlöshet. Hela 90 procent av de hemlösa klarar i dag av att behålla sitt boende. Helsingborg bjuder nu in Sveriges kommuner att ta del av den internationellt uppmärksammade modellen – som inte enbart handlar om Bostad först.

Publicerad: 19 oktober 2015, 09:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Helsingborg har vidareutvecklat modellen Bostad först och utgår från den enskildes behov.


Ämnen i artikeln:

Bostad förstHemlöshet

I Helsingborgs stad ska alla invånare ha möjlighet att skaffa sig en egen bostad. Med andra ord råder nollvison när det gäller hemlöshet. Först när du har en egen bostad, kan du på allvar arbeta med dina andra problem. Modellen kallas Bostad först och går ut på att erbjuda hemlösa en permanent bostad, i stället för att slussa runt människor mellan olika tillfälliga lösningar, beroende på om personen för tillfället är drogfri eller inte.

Bostad först startade i USA för att sedan anammas av en rad länder i Europa. Helsingborg – vid sidan av Stockholm – har det största programmet i landet med 37 lägenheter runt om i staden.

Trots detta är Bostad först fortfarande ett undantag i Kommunsverige. Alltför ofta måste den hemlöse ”kvalificera” sig till ett eget boende genom att klättra i boendehierarkin: från natthärbärge och korttidsboende till eget förstahandskontrakt. Inom Bostad först är det tvärtom: först en egen bostad, därefter massiva hjälpinsatser.

Modellen är bra, men räcker inte för att lyckas fullt ut. Därför har Helsingborg vidareutvecklat den och gått från regelstyrda boenden till mer individuellt anpassade boenden som utgår från den enskildes behov och förutsättningar. Allt för att skapa långsiktiga relationer som bygger på tillit. Trots detta lägger Helsingborg inte mer resurser på sina hemlösa än vad andra kommuner gör. Skillnaden är att vi fördelar vår tid annorlunda. Genom att brukaren tar en aktiv del i besluten får hen en bättre chans att lyckas, men tvingas även ta ett större ansvar för sina egna handlingar.

Du måste fortfarande vara folkbokförd i Helsingborgs kommun, inskriven hos socialförvaltningen, motiverad att behålla ditt boende samt delaktig i att utforma en handlingsplan. Dessutom krävs löpande kontakt med det team som stödjer såväl den boende som fastighetsägaren, samt samverkar med personer och myndigheter runt omkring hyresgästen. Modellen, som bland annat presenterades på FEANTSA:s hemlöshetskonferens i Paris, innebär att cirka 90 procent av dem som ingår i programmet klarar av att behålla sitt boende både inom bostadssociala lägenheter och akut- och stödboenden. Dessutom har antalet vräkningar från våra bostadssociala andrahandskontrakt minskat från nio stycken år 2013, sju år 2014, till två stycken vid halvårsskiftet 2015.

Under 2014 och 2015 har vi dessutom erbjudit 30 fler personer en egen lägenhet än under tidigare år. Till stor del personer som tidigare misslyckats på grund av allt för hårda krav. Och krav som inte anpassats till den enskildes behov.

Att byta livsstil kan bli ensamt och risken att du mår dåligt och återgår till gamla destruktiva vanor kan öka. Därför finns en mötesplats knuten till Bostad först – en bro till resten av samhället med samvaro, föreläsare och representanter för andra organisationer och så vidare.

Modellen har väckt hopp och skapat större tillit till socialtjänsten, vilket i sin tur innebär att de hemlösa vågar vara ärliga med sina problem och därmed ger oss bättre möjlighet att hjälpa. Men vårt arbetssätt är även ett resultat av vetenskaplig utvärdering. Sedan 2014 arbetar Helsingborgs stad tillsammans med Socialhögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg så att såväl forskning som brukarnas erfarenheter präglar det löpande utvecklingsarbetet. Vilket ger bättre möjlighet att analysera och övervinna de hinder som uppstår längs vägen.

Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter till alla som är intresserade att lära sig av vår modell.

Björn Wäst, enhetschef, Stödboendeenheten Helsingborg

Anna-Karin Bergman, FoU Helsingborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bostad förstHemlöshet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev