Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Regeringen måste ta ansvar för socialtjänst i kris

Problemen inom socialtjänsten har tillåtits växa till en kris. Nu bjuder regeringen in till nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården. Det är bra, situationen är allvarlig och det krävs omedelbar handling. Det är dags att såväl regeringen som Sveriges Kommuner och Landsting tar ett utökat ansvar för att vända krisen, skriver SSR och Vision.

Publicerad: 16 mars 2015, 08:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnskydd

I bästa fall kan måndagens möte i Rosenbad (16 mars), där barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér bjuder in till samtal om den sociala barn- och ungdomsvården, bli starten på ett gemensamt arbete där regeringen och arbetsmarknadens parter agerar gemensamt för att säkra socialtjänsten. En start där regeringen och arbetsgivarna till sist visar att man förstår allvaret och vill göra något åt det akuta läget.

Barn som far illa är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Socialtjänsten som ska ge dem skydd och stöd befinner sig i en akut kris. Det är bråttom när sju av tio socialsekreterare funderar på att söka annat arbete, lika många uppger att det är hög personalomsättning och nära hälften anser att de inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten i arbetet.

Såväl regeringen som kommunerna bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Trots upprepade varningssignaler har problem tillåtits växa till en akut kris. Vi har under en längre tid larmat om att situationen är ohållbar.

Socialsekreterarna är en välutbildad och engagerad yrkesgrupp som sliter hårt varje dag för att göra ett professionellt arbete. Men i dag saknas alltför ofta förutsättningarna för detta. En orimligt tung arbetsbelastning, chefer som saknar tid att leda, svårigheter att få erfarna medarbetare att stanna kvar och brister i introduktionen av nya medarbetare försvårar möjligheterna till ett professionellt socialt arbete.

Samtidigt ökar förväntningarna och kraven på socialtjänsten, inte minst på den sociala barn- och ungdomsvården. Nya målgrupper behöver stöd, ofta med en komplex och sammansatt problematik. Socialtjänsten förväntas utföra en rad nya uppgifter samtidigt som detaljregleringen ökar, ofta utan fungerande it-stöd och administrativa resurser.

Arbetsgivaren måste omgående komma tillrätta med personalflykten och få stopp på den förödande höga personalomsättningen. Barn och unga ska inte behöva mötas av olika socialsekreterare varje gång de har kontakt med socialtjänsten. De ska ha möjlighet att bygga upp förtroendefulla, professionella relationer där samma socialsekreterare finns med i hela kedjan, från utredning till beslut och uppföljning.

Till det mest akuta hör att kommunerna måste säkra att det finns tillräcklig bemanning och administrativt stöd. Det är också hög tid att arbetsgivarna sätter löner i paritet med det kvalificerade och ansvarsfulla uppdraget.

Om arbetsgivarna tar sitt ansvar skulle mycket vara vunnet. Men vi ser också att det behövs insatser där regering, Sveriges kommuner och landsting, enskilda kommuner och fackliga organisationer behöver samverka. Vi har konkreta förslag som vi uppmanar regeringen och SKL att ställa sig bakom:

* Introduktionen in i yrket måste göras mer genomtänkt och systematiskt.
* En nationell specialistutbildning för arbete med barn och unga bör inrättas liksom en nationell utbildning riktad till chefer i socialtjänsten.
* Kommunerna behöver inrätta specialisttjänster där kompetens i form av mångårig erfarenhet och påbyggnadsutbildningar inom området barn och unga tas tillvara.
* Utveckla ett enhetligt instrument som mäter arbetsbelastningen som kan användas av kommunerna i hela landet.
* Regeringen måste ge Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg samt Arbetsmiljöverket i uppdrag att sammanställa sina kunskaper och utveckla sina uppdrag så att de på ett bättre sätt än i dag stödjer kommunerna.
* Ta fram en långsiktig forskningsstrategi på området. Vi behöver såväl kvantitativ som kvalitativ forskning som kan beskriva och utveckla verksamheten

Svenska socialtjänsten befinner sig i en kris - och den nedåtgående spiralen måste stoppas. Det är dags att såväl regeringen som arbetsgivarna tar sitt ansvar och agerar. Vi medverkar gärna, men det får inte stanna vid prat. Vi måste gå från ord till handling och vi måste börja nu.

Läs också vad Åsa Regnér och nationella samordnaren Cecilia Grefve skriver inför mötet om läget i socialtjänsten.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenBarnskydd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev