söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

”Rättigheter måste väga tyngre än kommunens besparingar”

Högsta förvaltningsdomstolen gick på Simrishamns kommuns linje och upphävde rätten för en kvinna med funktionsnedsättning att få skjuts till sina fritidsaktiviteter. Det är en stötande dom, som slår hårt mot personer som behöver hjälp enligt LSS.

Publicerad: 22 augusti 2017, 03:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ny HFD-dom går, enligt juristerna, emot syftet med LSS.


Ämnen i artikeln:

OmsorgStriden om LSSKommunerLSSLSS-boenden

I en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) inskränks rättigheterna för personer med funktionsnedsättning ytterligare ( (mål nr 1206-16). Domen går emot syftet med lagstiftningen LSS. HFD har uppenbarligen inte kunnat överblicka omfattningen av de negativa konsekvenserna.     

Målet rör en kvinna med funktionsnedsättning som i förvaltningsrätten och kammarrätten fick rätt till personlig assistans enligt LSS  för att kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter. HFD upphävde denna rätt sedan Simrishamns kommun överklagat.

Kvinnan uppgav i domstolen att hon behöver personlig assistans då hon inte hittar i okända miljöer och inte kan lämnas ensam på ställen där det finns tillgång till mat. Det framkom också att kvinnan har inlärningssvårigheter och beteendestörningar. Hon behöver hjälp för att läsa skyltar, räkna och hantera pengar, hålla redan på tiden samt för att kunna se konsekvenserna av sitt handlande.

Simrishamns kommun anser att kvinnan kan åka färdtjänst.

Domen är stötande och angriper själva fundamenten för LSS. Personer med funktionsnedsättning ges en lagstadgad rätt genom LSS att själva avgöra på vilket sätt och i vilka situationer hjälpen de behöver ska ges, inte olika myndigheter som var för sig har ansvar för vissa samhällsinsatser. HFD kränker denna rätt genom att frånta den enskilde i målet rätten att få sitt hjälpbehov tillgodosett genom personlig assistans enligt LSS.

Vad som får HFD att fatta denna dom är kommunens argumentation som utgår från en monetär aspekt som sätts framför den rätt som personer med funktionsnedsättning har givits genom LSS. Kommunen argumenterar att det finns pengar att tjäna in genom att neka den enskilde personlig assistans enligt LSS och tvinga den enskilde till en annan icke fullgod insats. Kommunen argumenterar också att den enskilde i målet saknar körkort och omöjligen kan vara delaktig i utförandet av den personliga assistansen som transporten innebär.

Kommunens argumentation är kränkande och visar på avsaknad av kompetens och förståelse för personer med funktionsnedsättning. Att inneha en funktionsnedsättning innebär allt som oftast att man inte kan vara delaktig i hjälpen man får.

Domen öppnar upp för fler kommuner och Försäkringskassan att argumentera likt kommunen i målet och få rätt. Fler personer med funktionsnedsättning än den enskilde i målet kommer att få sina rättigheter inskränkta.

Personer med funktionsnedsättning som sitter i rullstol och inte kan manövrera rullstolen på egen hand kan bedömas som icke delaktiga i sin förflyttning och transport från punkt A till punkt B. Den enskilde får därmed ej personlig assistans enligt LSS för ledsagning för att kunna ta sig dit den önskar. Något den enskilde i vanliga fall har rätt till enligt LSS.

Domen följer en trend som pågått i flera år bestående av flera domar från HFD och utredningar från regering och riksdag som inskränker rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Pricken över i:et sattes av regeringen genom 2016 års regleringsbrev till Försäkringskassan vari framkommer att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Regleringsbrevet tydliggjorde ett klimat styrt av besparingar och inte av rättigheter.

Som ombud i målet i fråga är jag, Nawfal Naji, tillsammans med mina kollegor oroade över utvecklingen.

Vi är fast övertygade att syftet med LSS har varit och alltjämt är att främja personer med funktionsnedsättning och stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv med möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin egen livssituation.

Vi motsäger starkt ytterligare inskränkningar av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Vi ifrågasätter och kräver ett stopp på rådande klimat som uppmuntrar till bedömningar som inskränker rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, där besparingar vägs i den ena handen och den enskildes rättigheter i den andra.

Rättigheter måste få väga tyngre än besparingar.

Nawfal Naji, Jurist Nordström Assistans AB

Gabriel Keryakos, chefsjurist Nordström Assistans AB

Karolina Kohlström, Jurist Nordström Assistans AB

Jennie Östlund, Jurist Nordström Assistans AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev