lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Ny rapport: Allvarliga kränkningar och våld på ungdomshem

Publicerad: 11 januari 2023, 08:34

Ivo har under ett års tid genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Barn och unga på statens ungdomshem har utsatts för våld, hot, allvarliga kränkningar, och otillåtna tvångsåtgärder så som fasthållningar och nedläggningar, enligt en ny rapport från Ivo

Ämnen i artikeln:

LVUSiS - förvar eller hjälp?Socialtjänsten

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har under ett års tid genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas och har funnit brister på samtliga tolv ungdomshem där flickor placeras. I två av fallen bedömde Ivo att missförhållandena var så allvarliga att det fanns skäl att förelägga Sis att vidta omedelbara åtgärder.

– Att man utsätts för våld, hot, kränkningar och avskiljningar som inte har stöd i lag – det är helt oacceptabelt, säger Ivos generaldirektör Sofia Wallström, till TT.

19 av 21 granskade ungdomshem kritiserades för allvarliga brister och Ivo har ställt krav på åtgärder.

Rapporten visar bland annat att personal vid 14 av 21 ungdomshem har använt sig av fasthållningar och nedläggningar på ett sätt som inte har stöd i lagen. Det kan bland annat handla om att barn hålls fast mot golvet, väggen eller i sängen.

Flickor är särskilt utsatta för otillåtna tvångsåtgärder och alltför många av dem känner sig otrygga på sina boenden, enligt rapporten. Antalet avskiljningar, där barn och unga låses in i ett isoleringsrum, har också nära fördubblats för flickor mellan 2019 och 2021 och används på ett sätt som inte har stöd i lagen.

De unga flickor som placeras på Sis för att få vård har ofta psykisk ohälsa och komplexa behov, enligt Sofia Wallström.

– De är på Sis för att få vård och en trygg miljö. Att då se så här allvarliga exempel på att man utsätts för våld, fasthållningar och nedläggningar, det är helt oacceptabelt och i vissa fall kan det vara direkt livsfarligt och riskerar att öka deras psykiska ohälsa. Det är raka motsatsen till vad Sis har som uppdrag, säger hon.

Myndigheten ser ett samband mellan brister på boendena och personalens kompetens. På Sis-hem med hög personaltäthet, erfaren personal och låg personalomsättning förekom färre avskiljningar och ungdomarna kände sig tryggare.

Ivo har vid upprepade tillfällen och i flera tillsynsbeslut begärt att Sis ska vidta åtgärder för att säkerställa en trygghet och säker vård på ungdomshemmen. Att problemen fortgår understryker allvaret, enligt Sofia Wallström.

– Vi avser att fortsätta granskningen av Sis och kommer återkomma med ytterligare beslut till de vi redan har fattat i den mån som allvaret kräver. Det här är en en grupp utsatta flickor med behov av trygghet och vård, och det är ett ohållbart läge för flickorna och de barn och unga som befinner sig på Sis.

TT: Kan det bli aktuellt att stänga några ungdomshem?
Vi har redan exempel där Ivo har behövt gå in och stänga en hel avdelning för att situationen var ohållbar. Det var ett läge där bristerna var så allvarliga och det förekom både våld och andra otillåtna avskiljningar i en utsträckning som inte var acceptabel, säger Sofia Wallström och tillägger:

– Är det så att SiS inte vidtar de åtgärder som nu krävs kommer våra granskningar så klart att behöva utformas på ett sådant sätt att vi inte tillåter att sådana här allvarliga missförhållanden fortsätter.

Sis generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark säger till Sveriges Radio Ekot att hon ännu inte tagit del av rapporten, men att Sis arbetar med att genomföra utbildningsinsatser för personalen.

Självklart ska vi ha medarbetare som har rätt kompetens och förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Vi är mitt uppe i ett stort och intensivt förändringsarbete som bland annat innebär att ha etablerat en grundutbildning för alla nyanställda för att få just den utbildning som man behöver för det här uppdraget, säger hon till Ekot.

MARIELLE THEANDER OLSSON/TT

Fakta: Sis-hem

Statens institutionsstyrelse (SiS), är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård.

Sis behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Sis tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet.

På Sis särskilda ungdomshem placeras barn och unga enligt LVU eller om de dömts till sluten ungdomsvård enligt LSU.

LVU är en tvångsåtgärd till följd av sociala problem, medan en placering med stöd av LSU är ett straff för unga förbrytare mellan 15 och 17 år.

Ungdomar som döms till sluten ungdomsvård kan ha begått bland annat rån, grov misshandel, mord, dråp, narkotikabrott och sexualbrott. Den maximala strafftiden är fyra år.

Källa: Statens institutionsstyrelse

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev