Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Missförhållanden på LSS-boenden anmäls inte

En pojke på ett LSS-boende i Tibro kommun låstes in i en bursäng med järngaller, plexiglas och andningshål på ovansidan. Politiker, chefer och personal har en skyldighet att gör Lex-Sarah anmälningar vid missförhållanden, men i det här fallet har ingen agerat. Tyvärr ger det en fingervisning om hur det ser ut på många LSS-boenden.

Publicerad: 6 juli 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En pojke på LSS-boende ska ha blivit fastlåst i sin rullstol, trots att han inte har något rörelsehinder.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

LSSLSS-boenden

Personal i LSS-verksamheter ska enligt gällande lagstiftning med förtydligande från Socialstyrelsen ha grundläggande kunskap kring mänskliga rättigheter. Hur tänkte man att dessa rättigheter tillgodosågs då en funktionshindrad pojke låstes in i bursäng med järngaller, plexiglas och andningshål på ovansidan i ett LSS-boende i Tibro kommun? Eller då pojken fick använda ishockeyhjälm med visir eller bli fastbunden i sin rullstol fast han inte har något rörelsehinder? Är det mänskliga rättigheter att ha sämre boendeförhållanden än en hamster?

Vad är det politiker, chefer och personal i LSS-boendet inte förstår, som gör att de låtit det pågå under så lång tid? Politiker, chefer och personal har en skyldighet att gör Lex-Sarah anmälningar vid missförhållanden, men i det aktuella fallet har ingen anmält.  Detta är en fingervisning på hur det tyvärr ser ut på många LSS-boenden. Kompetens om grundläggande mänskliga rättigheter lyser med sin frånvaro och missförhållanden anmäls inte.

Kan okunskap döda? Det var temat för det seminarium FUB arrangerade i Almedalen. Fokus för seminariet var bristen på personalkompetens i LSS-boenden och då framförallt i gruppbostäder. Bristen på kompetent personal beror i regel på att politiker och chefer inte tar sitt lagliga ansvar gällande personalkompetensutveckling i enlighet med gällande föreskrifter och regleringar.

Den 8 juni togs det ouppmärksammade vårdbehovet i gruppbostäder och ojämlika hälso- och sjukvården för personer i gruppbostäder upp i en artikel i Altinget skriven av FUB med samma namn som seminariet i Almedalen. De boendes hälsoproblem i gruppbostäder uppmärksammas inte eller misstolkas beroende på i vilken kommun du bor i, vilket landsting du tillhör och vilken kompetens politiker, chefer och personal på gruppbostaden har. Har du otur är risken, enligt Socialstyrelsen, 75 procent högre att dö i bröstcancer som kvinna i gruppbostad än vilken jämförelsepopulation som helst och du är även överrepresenterad att avlida i andra cancerformer för att du helt enkelt inte kommer iväg på undersökning förrän i stadie tre till fyra.

För att personer som tillhör LSS personkrets 1 – personer med utvecklingsstörning, autism och/eller autismspektrumtillstånd – ska få sina grundläggande mänskliga behov tillgodosedda kräver vi att regeringen:

Tillskjuter medel så att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan ta emot och åtgärda klagomål om missförhållanden från enskilda personer i LSS-verksamheter
Förstärker det uppdrag Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har men FUB upplever som otillräcklig
Ställer krav på att chefer för gruppbostäder har kompetens i relevanta konventionstexter, lagar, riktlinjer och andra författningar, samt utbildar sin personal kontinuerligt
Lagstiftar om att verksamhetschefer bara har ansvar för en verksamhet i taget för att finnas närvarande med kompetens och ledarskap.

Harald Strand, förbundsordförande, Riksförbundet FUB

Nina Alander, förbundsjurist, Riksförbundet FUB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LSSLSS-boenden

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev