Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Malmö får böta maxbelopp efter köp av stödboenden

Publicerad: 16 december 2020, 07:36

Konkurrensverket kräver nu maxbeloppet på 10 miljoner kronor för Malmös sätt att upphandla stödboenden.

Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån, Mickes fotosida/Mostphotos

Malmös köp av stödboendeplatser för 147 miljoner kronor 2019 var inte upphandlade. Nu kräver Konkurrensverket maxbeloppet i böter.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenKonkurrensverket

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun har i flera år gjort löpande inköp av boendeplatser med olika former av socialt stöd.

Efter att Konkurrensverket granskat ett av köpen, som gjordes 2019, kommer de fram till att det köpet inte har föregåtts av en annonserad direktupphandling. Det rör sig i stället om en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket beräknar att Malmö köpte boendeplatser på detta sätt för totalt 147 miljoner kronor förra året. Myndigheten baserar sin begäran om bötesbelopp på totalsumman och kommer därför upp i det högsta möjliga bötesbelopp som reglerna tillåter: 10 miljoner kronor.

Det handlar om olika typer av boenden, bland annat för personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa, skyddat boende för personer som utsatts för våld i nära relation och träningsboenden för personer som frigivits från anstalt.

Konkurrensverkets genomgång visar att inköp har skett på detta vis ända sedan 2017. Det förekommer både muntliga och skriftliga avtal, men utan att man gjort någon ordentlig upphandling. Det har inte heller gjorts någon sammanställning över de avtal som har ingåtts, skriver Konkurrensverket i sin ansökan om upphandlingsskadeavgift.

– När en upphandlande myndighet inte har kontroll på vilka avtal som har ingåtts leder det till svårigheter att planera verksamheten. Även möjligheten att följa upp och kontrollera kvalitet på levererade tjänster försvåras avsevärt. Det som köps in riskerar att bli dyrare och det finns dessutom en risk att den upphandlande myndigheten anlitar leverantörer som inte är lämpliga att göra affärer med, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i ett pressmeddelande.

Det är sedan 2017 som boenden har direktupphandlats på detta sätt i Malmö. Då hade kommunen just genomfört en omorganisation.

– Arbetsmarknads- och socialnämnden och dess förvaltning befann sig i ett skede som ny fackförvaltning, efter en omorganisation 2017 där fem stadsområden avvecklades och tre socialnämnder/förvaltningar bildades. Nämnden och förvaltningen fick under uppstartsperioden en överblick över upphandlingar av boenden med stöd. Tidigare hade upphandlingarna skett via flera förvaltningar, säger Katja Ligneman, kommunikationschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Förvaltningen kommenterar just nu inte risken för böter utan avvaktar domstolens handläggning och därefter tar nämnden beslut om man ska överklaga eller inte.

Malmö stad håller på att upphandla ramavtal för boende med stöd. Upphandlingen är i sitt slutskede och väntas vara klar under våren 2021.

10 miljoner högsta beloppet

■ Upphandlingsskadeavgift för otillåten direktupphandling är ett slags böter som tillfaller staten.
■ Konkurrensverket vänder sig till förvaltningsdomstol med yrkande om döma ut avgift.
■ Upphandlingsskadeavgiften uppgår till mellan 10 000 kronor och 10 miljoner kronor, men högst 10 procent av avtalsvärdet. Stora avtal ger alltså därför större böter.

Åsa Nilsson

Reporter

an@dagenssamhalle.se

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev