torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

M: Så minskar vi trycket på socialtjänsten

En första åtgärd som behövs är en tillfällig paus i flyktingmottagandet. I fjol kom 163 000 asylsökande till Sverige, varav 35 000 ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär en stor belastning på bland annat socialtjänsten. Dessutom behövs en översyn av socialtjänstlagen som idag är alltför detaljstyrande.

Publicerad: 16 maj 2016, 03:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En tillfällig flyktingpaus gör att bland annat socialtjänsten kan komma i kapp.

Foto: Johan Nilsson, TT, Peter Knutsson


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenFlyktingmottagandeAsylsökandeIvoHVBKommunerEnsamkommandeSocialsekreterare

Pressen på socialtjänsten och dess medarbetare måste minska omedelbart. Att socialtjänsten fungerar, det har vi rätt att ställa krav på. Då är det emellertid avgörande att regering, riksdag och kommun tar sin del av ansvaret. Det handlar i grunden om att socialtjänsten ska kunna fullgöra sitt uppdrag att leva upp till de grundläggande krav som ställs.

I dag ser vi en situation som är mycket allvarlig på flera håll i landet. Sammantaget handlar det om en socialtjänst i kris, och effekterna kommer att bli långsiktigt mycket negativa om inte denna utveckling bryts.

En första åtgärd som behövs är en tillfällig paus i flyktingmottagandet till Sverige. I fjol kom till Sverige 163 000 asylsökande, varav 35 000 ensamkommande barn och ungdomar. Det innebär en stor belastning på bland annat socialtjänsten. Nära hälften av de ensamkommande som kom till EU i fjol valde att komma till Sverige. I en tillfällig paus ligger att asylsökande som kommer till Sverige från ett annat säkert land, såsom Danmark eller Tyskland, i stället får göra sin asylansökan där.

Med en tillfällig paus ges det nödvändiga andrum som gör att bland annat socialtjänsten kan komma i kapp med eftersatt arbete och de omfattande brister som vi ser prov på i dag. Det är samtidigt viktigt att se att krisen i socialtjänsten påbörjades långt innan de stora flyktingströmmarna tog fart i höstas.

Vi menar att regeringen inte tar sin del av ansvaret. Vi har i riksdagen bland annat föreslagit att socialtjänstlagen behöver en genomgripande översyn i syfte att ta fram en socialtjänstlag som kan utgöra den tydliga ramlag den var avsedd att fungera som. Idag är socialtjänstlagen detaljstyrande och inte anpassad till exempelvis den nuvarande situationen med det omfattande antalet ensamkommande barn.

Hittills har 72 kommuner lex Sarah-anmält sig själva till ansvarig myndighet - Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att de anser att det föreligger ett allvarligt missförhållande eller finns påtaglig risk för detsamma i en verksamhet som bedrivs inom socialtjänstens uppdrag. Detta är en oacceptabel utveckling.

Parallellt med denna utveckling skär regeringen dels ned kraftigt på resurserna till IVO, dels fattade de den 17 december förra året beslut om att halvera den så kallade frekvenstillsynen gällande hvb-hem. Detta trots att det sedan årsskiftet startats ungefär 50 nya boenden för ensamkommande barn, varje vecka. Det är inte rimligt att spara pengar på uppföljning och tillsyn. Tvärtom behöver tillsyn och uppföljning öka för att säkerställa säkerheten och kvaliteten.

Många socialsekreterare avslutar sina anställningar på egen begäran. Ofta på grund av att de inte anser sig kunna göra ett bra jobb under rådande omständigheter. Stress och låga löner utgör några av de vanligaste förklaringarna. Vi ser detta och menar att regering och riksdag måste agera tillsammans med kommunerna för att vända utvecklingen som är på väg åt fel håll.

Vi vill utveckla långsiktig nationell strategi, som idag inte finns, för att säkra person- och kompetensförsörjningen i socialtjänsten. Den ska bland annat se över möjligheterna i syfte att de som fattar beslut om placering av barn och unga har rätt kompetens och erfarenhet. Så är det inte idag när många nyutexaminerade direkt får ta ansvar för de allra svåraste besluten. Därtill vill vi bland annat skyndsamt ta fram riktlinjer gällande krav på formell kunskap och erfarenhet för att få arbeta med svårt utsatta barn och unga.

Vi vill därtill ändra regler så att det enbart är barn och unga i behov av boende och vård, samt ensamkommande barn som bor i hvb-hem och stödboende, inte vuxna över 20 år. Sverige ska fungera. Vi är beredda att konstruktivt medverka till att trycket på socialtjänsten minskar rejält och omedelbart.

Tomas Tobé, partisekreterare (M)

Cecilia Widegren, riksdagsledamot Skaraborg, socialpolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev