tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

”LSS faller sönder – dags att dra i nödbromsen”

Familjer med små barn står skyddslösa. Unga vuxna som är på väg ut i livet kommer inte vidare. Den välfärd som vi tagit för given vacklar därför att en av de bärande pelarna fallit sönder. Funktionsrätt Sverige kräver nu att riksdagen sätter stopp för den pågående utvecklingen när det gäller LSS och insatsen personlig assistans.

Publicerad: 30 maj 2017, 13:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Christin Philipson/Colourbox


Ämnen i artikeln:

RegeringenFörsäkringskassanLSSLSS-boendenFunktionsnedsättningFunktionsvariation

Syftet med rättighetslagen LSS var att personer med funktionsnedsättning ska kunna ”leva som andra”, bland annat med stöd av personlig assistans. Rätten till att kunna ha ett eget hem, arbeta, skaffa familj och leva på sina egna villkor. Så är det inte längre. Nu står vi här tillsammans på ett plan som sluttar alltmer och frågan är hur vi hamnade här?

Under 2000-talets första decennium genomfördes en rad utredningar för att kartlägga fusk och felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen, bland annat assistansersättningen. Man använde sig av expertmetoden, Expert Elicitation Method (EEM), där personer inom statlig kontrollverksamhet fick göra uppskattningar av storleken på felak­tiga utbetalningar.  Niklas Altermark, statsvetare på Lunds universitet har i sin forskningstudie underkänt metoden i bedömning av felaktiga utbetalningar inom välfärden.

Resultaten av utredningarna som använt EEM, presenterades som sanningar och har sedan legat till grund för vidare utredningar och ställningstaganden. Ett vanligt påstående från politiker är att minst 10 procent av utbetalningarna inom assistansersättningen är felaktiga. Ett antagande, utan egentlig vetenskaplig grund, som sedan använts och återanvänts i debatten om assistansen.

Bollen var i rullning, rättighetsperspektivet blev ett kostnadsperspektiv, politikerna kivades om ansvaret, myndigheterna skärpte tillsynen och mediedrevet hakade på. 2015 kom det omtalade regleringsbrevet till Försäkringskassan om att stoppa utvecklingen av assistanstimmar och våren 2016 kom direktiven till den nu pågående översynen av LSS, vars huvudsakliga syfte är besparingar. Nu börjar också vittnesmålen komma in. Vi hör talas om avslag, obefogade neddragningar och återkommande granskningar. Och det blir bara värre. Nu beviljas endast 14 procent av ansökningarna för personlig assistans.

När man frågar varför, hänvisar Försäkringskassan till framförallt två domar. Domar som blivit prejudicerande, trots att de baseras på två individers specifika situation. Dessa läggs nu som karbonpapper över alla andra fall. Ställer man samma fråga till regeringen får man veta att det handlar om en orimlig kostnadsökning, om oegentligheter som måste redas ut.

Det blir alltmer uppenbart att regeringens signalpolitik påverkar Försäkringskassans bedömningar. De enda som inte erkänner det är regeringen och Försäkringskassan.

Nu är det nog. Varje dag drabbas familjer och individer av regeringens politik och Försäkringskassans trubbiga tolkningar. Varje dag inskränks människors funktionsrätt – rätten att fungera i samhällets alla delar på lika villkor och att fullt ut kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Redan 2014 fick Sverige kritik från FN för inskränkningar i den personliga assistansen.

Det är dags att någon tar ansvar och drar i nödbromsen. Vi menar att det är riksdagen, lagstiftarna som måste hejda utvecklingen.

Funktionsrätt Sverige kräver därför att:

■ Den pågående utredningen får ett tilläggsdirektiv som innebär att LSS-lagens intentioner återupprättas.
■ Riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen att nu sätta stopp för vidare inskränkningar till översynen av LSS är klar.

Allt annat är ett brott mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen.

Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige (före detta Handikappförbunden)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev