Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

LSS äventyras av organiserad brottslighet

Kriminella skor sig på vår gemensamma välfärd och några av samhällets mest utsatta individer i behov av personlig assistans. Det är oacceptabelt och äventyrar trovärdigheten för hela assistansreformen. Det vilar ett stort ansvar på ledande politiker att förändra lagstiftningen, skriver Inga-Kari Fryklund, Maria Nyström och Fredrik Borelius, Vårdföretagarna.

Publicerad: 19 januari 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många personer med funktionsnedsättning är helt beroende av andra för att klara den dagliga livsföringen. Därför är assistansreformen viktig och något som vi gemensamt måste värna, konstaterar Vårdföretagarna

Foto: Oleg Mikhaylov/Colourbox


Ämnen i artikeln:

LSSFunktionsnedsättningKriminalitetLSS-kris

I veckan presenterade regeringens utredare Stig Svensson en översyn av assistansersättningens utveckling och marknaden för anordnare av personlig assistans. Utredningen slår hål på den seglivade myten om jättevinster, men konstaterar samtidigt att assistansen inte är förskonad från organiserad brottslighet. Kriminella som skor sig på vår gemensamma välfärd och några av samhällets mest utsatta individer. Detta är oacceptabelt och äventyrar trovärdigheten för hela assistansreformen.

Många personer med funktionsnedsättning är helt beroende av andra människor i sin närhet för att klara den dagliga livsföringen. Därför är assistansreformen viktig och något som vi gemensamt måste värna. Trots den senaste tidens uppmärksamhet är det viktigt att poängtera att de allra flesta aktörer är seriösa, privata som offentliga och stora som små. De utför dagligen en betydelsefull och kvalitativ samhällsservice och följer de lagar och regler som gäller. Tyvärr är det ett antal personer som anser att de har rätt att kringgå vad som är både etiskt och moraliskt försvarbart samt helt struntar i lagstiftningens intentioner. Dessa individer förstör för alla och måste omedelbart stoppas. Därför vilar det ett stort ansvar på ledande politiker att förändra lagstiftningen så att det blir så svårt som möjligt för dessa kriminella personer att vara verksamma inom sektorn, utan att göra det svårare för de seriösa utförarna.

Vårdföretagarna menar att det finns ett antal åtgärder som skulle förbättra situationen. Ordentlig vandelsprövning måste genomföras av samtliga ledande personer i assistansbolagen vid ansökan om tillstånd. Vi anser precis som utredningen att det omgående måste till bättre och snabbare samarbete mellan polis- och åklagarmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Försäkringskassan och Skatteverket, med möjlighet att samköra register vid misstanke om brott. Inspektionerna måste bli fler och granskningarna tuffare.

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler vill att egna arbetsgivare ska behöva tillstånd. Krav på tillstånd skulle dock kunna strida mot lagens intentioner om att assistansberättigade själva ska få välja sina assistenter. Samtidigt finns det inget som säger att en person med funktionsnedsättning per automatik är en bra arbetsgivare eller avser bedriva en seriös verksamhet. Att vara arbetsgivare kräver goda kunskaper och innebär ett stort ansvar för anställda medarbetare.

Vårdföretagarna anser att det bör införas ett nationellt kvalitetsregister där var och en kan gå in och jämföra kvaliteten mellan olika assistansutförare. I dag är det svårt för anhöriga och andra att få insyn i en viss verksamhet. För att förbättra möjligheten att välja är det viktigt att veta hur en verksamhet bedrivs, vad företaget gör för att öka kvaliteten i utförandet och hur de garanterar brukarens självbestämmande. I dag saknas det ett jämförande kvalitetsregister. Därför har Vårdföretagarna själva tagit fram en unik kvalitetsdeklaration för våra medlemmar som enkelt läggs upp på företagets hemsida. Det ökar transparensen och förhoppningen är att detta kan lägga grunden för ett nationellt jämförbart system där även kommunala verksamheter finns med.

Kriminella aktörer finns sannolikt inom hela näringslivet, så också på välfärdsområden. Dessa personer gör allt för att inte bli synade i det offentliga rummet. Därför är det av största vikt att göra det så svårt som möjligt för dessa individer att vara verksamma inom personlig assistans. Annars förlorar hela reformen sin legitimitet och personer med funktionsnedsättning riskerar att stå utan hjälp.

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, Vårdföretagarna

Maria Nyström, ordförande i Vårdföretagarnas branschstyrelse för personlig assistans

Fredrik Borelius, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev