måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Liberalerna värnar rätten till personlig assistans

Liberalerna satsar sex miljarder kronor mer än regeringen på den personliga assistansen. Det betyder att 2400 fler personer kommer återfå sin frihet och självbestämmande med vår politik. Förslaget presenteras under tisdagen när vår skuggbudget läggs fram, skriver Bengt Eliasson (L) talesperson i funktionshinderpolitik.

Publicerad: 24 april 2018, 07:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LSSLiberalernaRegeringenPersonlig assistansMänskliga rättigheterEkonomi

Liberalerna lägger 1,5 miljarder kronor mer per år än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet orkar göra i regeringsställning. Liberalerna står upp för LSS, den största frihetsreformen i svensk historia för personer som lever med funktionsnedsättning. Det är självklart att de som behöver hjälp att andas ska få det. Att de som behöver hjälp att äta ska få hjälp att äta. Det tycker inte regeringen är självklart.

Liberalerna kräver att det lämnas tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om LSS, som är mindre inriktat på att minska kostnader och mer inriktat på att säkerställa goda levnadsvillkor för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Vi kräver även att alla ändrade assistansbeslut bedöms på nytt och att en haverikommission gör en noggrann konsekvensanalys av de sammantagna försämringarna av LSS som genomförts.

LSS och möjligheten till personlig assistans var när den infördes 1994 ett stort framsteg i arbetet för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. LSS är ingen ”tycka-synd-om-lag” eller en möjlighet för stat och kommuner att vara ”snälla”. Det handlar i grunden om mänskliga rättigheter.

Personlig assistans innebär självbestämmande istället för omhändertagande.

Var fjärde svensk i åldern 16–64 år uppger sig ha någon form av funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättningar finns i alla åldrar, klasser och yrkesgrupper. De lever i staden och på landet, ensamma och i familjer, arbetar och studerar, är arbetslösa och sjukpensionärer. De har olika värderingar och intressen – det vill säga är precis som alla andra.

När vi talar om personer med funktionsnedsättning handlar det alltså inte om en homogen grupp av individer som det är synd om, som står utanför, som ska tas om hand eller som är utsatt. Det handlar om människor som finns överallt, här och nu, med ambitioner och livsdrömmar.

Människor med förutsättningar som i vissa avseenden kan skilja sig från majoritetens, men som är en självklar del av samhällsgemenskapen. Som har rätt till delaktighet i den. Funktionshinderpolitik handlar om att förverkliga den rätten och om självständighet och självbestämmande.

Därför ser vi att vår viktigaste och svåraste uppgift är att förändra perspektivet. Politiker, tjänstemän och den allmänna opinionen måste förstå att det handlar om mänskliga rättigheter.  Vi ska bort från att tvingas till underordning till rätten att leva självständiga liv. Funktionshinderperspektivet ska vara med från början i all planering och inom alla politikområden. Det ska vara självklart att följa lagstiftning och att sträva mot politiskt beslutade mål. Liberalerna ska vara ledande i det arbetet.

Utgångspunkten för Liberalernas funktionshinderpolitik är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerade 2008.

Konventionen syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av de mänskliga rättigheter som tillkommer alla. Konventionen utgår från grundläggande principer om individuellt självbestämmande, icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, lika möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet samt rätten för barn med funktionsnedsättning att utveckla sina förmågor och bevara sin identitet.

För närvarande pågår ett arbete med att inkorporera FN:s barnkonvention i svensk lag. Vi vill att erfarenheterna av detta arbete ska ligga till grund för en utredning om även funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag.

Ett inkluderande samhälle där man utgår från den mänskliga mångfalden, ser olikheter som styrkor, tar till vara människors vilja och ser alla som resurser är ett liberalt samhälle.

Ett liberalt samhälle står upp för rätten till personlig assistans därför säger vi nej till regeringens neddragningar. Vi prioriterar medborgares rätt att få leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar – oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Bengt Eliasson, talesperson i funktionshinderpolitik (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev