lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Låt ny teknik korta vägen till socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper oss när vi behöver samhällets stöd. Med hjälp av bättre teknik och bättre system kan vägarna till hjälp kortas och fler kan komma till jobb och självständighet. En app med samhällsinformation på olika språk är ett konkret exempel. Det är dags att modernisera socialtjänsten i Stockholm och i andra kommuner.

Publicerad: 17 juni 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Medborgarna upplever att kommunerna ligger efter när det gäller att använda digital teknik. Nu får de lägga i en växel.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenItLiberalerna

Genom det liberala innovationslandstingsrådet Daniel Forslunds hjälp har flera reformer för en moderniserad och digitaliserad vård i Stockholms läns landsting kunnat sjösättas. Vårdmottagningarna går över till ett digitalt frikort.

Nya system sjösätts för att patientjournaler ska bli tillgängliga digitalt med höga krav på integritet, sekretess och stabila system. Även socialtjänsten i Sveriges kommuner behöver göra det arbete som man i Stockholms läns landsting och på andra håll nu gör. Vi liberaler har följande förslag för att modernisera socialtjänsten:

• Inför ett socialtjänstens 1177.se. Stockholms läns landsting står bakom Vårdguiden (1177.se) som har blivit ett populärt sätt att hitta pålitlig och begriplig vårdinformation. Den har sedan dess blivit gemensam för landstingen. Stockholms stad bör nu lansera en liknande guide för socialtjänsten. Vad finns det för hjälp för mitt missbruk? Vilka rättigheter har jag om jag har en funktionsnedsättning? Hur kan jag agera om jag är rädd att ett barn i min närhet far illa? En del av denna information finns redan i dag dels på 1177.se och dels på Stockholms stads hemsida, men inte samlat på ett enkelt sätt och inte byggt på samma vetenskapliga expertis.

• Bättre e-tjänster. De e-tjänster som finns i Stockholm i dag kan mest användas för att starta ett ärende, inte att fylla i eller arbeta vidare i en befintlig kontakt. Det behöver utvecklas. De som får kontakt med stadens Jobbtorg, där de får hjälp att komma in på arbetsmarknaden, ska förstås kunna registrera sitt cv, sina erfarenheter och mål redan innan man kommer till ett första möte, i stället för att i dag mötas av beskedet att de inte förväntas förbereda sig alls innan första mötet.

• Ge individen makt över informationen. Stockholms läns landsting inför nu journaler på nätet. Stockholms stad bör utreda om det finns områden i socialtjänsten där en brukare på samma sätt kan få ta del av information. Ett första steg borde vara att journalerna inom den sjukvård som staden bedriver inom LSS-omsorgen öppnas upp för patienterna, och görs kompatibla med landstingets journalsystem.

• Samhällsinformation via ny teknik. Socialtjänsten har en viktig roll att spela vad gäller vägen in till samhället för de som kommer nya till Sverige och för de som lever med till exempel hedersnormer. Stockholms stad bör ta fram en app som på ett enkelt sätt förklarar de rättigheter man har vad gäller självbestämmande, relationer och sexualitet i Sverige, på de vanligaste språken. Det kan handla om såväl text som illustrationer, poddar och filmer där samhällsinformation illustreras på ett lättfattligt sätt. Sådant finns inte samlat i dag.

Medborgarna upplever att Sveriges kommuner ligger efter när det gäller att använda digital teknik. Även om socialtjänsten möter personer som har särskilda behov, finns det ingen anledning att inte pröva områden där nya arbetssätt kan förbättra verksamheten.

Rätt använd kan digitaliseringen öka friheten och självbestämmandet för människor i utsatta situationer – men då krävs att kommunerna lägger i nästa växel.

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L) Stockholms stad

Isabel Smedberg-Palmqvist, gruppledare i socialnämnden (L) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev