tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Låt inte staten stoppa Linköpingsmodellen

Linköpingsmodellen har moderniserat socialtjänstens relation till medborgarna. Nu tänker Inspektionen för vård och omsorg stoppa den framgångsrika arbetsmetoden. Därför uppmanar vi Sveriges Socialchefsförening att agera!

Publicerad: 10 juni 2014, 12:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenHemtjänst

Valfrihet, integritet och självbestämmande har varit ständigt återkommande frågor inom socialtjänsten. Redan vid omarbetningen av de sociala lagarna på 1950-talet stärktes den enskildes rätt och kommunens möjlighet att ge så kallad frivillig hjälp infördes i socialhjälpslagen. Men det räckte inte och under 1970-talet stärktes kritiken mot vad som uppfattades som förmynderi och myndighetskultur.

Den av regeringen tillsatta socialutredningen ställde sig bakom ambitionen med frivillighet och integritet och den inriktningen kom att bli en bärande princip för den nya socialtjänsten som infördes 1982.

Den kommun som gjort mest för att modernisera och förbättra relationerna mellan medborgarna och socialtjänsten är antagligen Linköping. Från de första åren på 1990-talet har Linköping steg för steg utvecklat en serviceinriktad socialtjänst som respekterar den enskilde medborgaren enligt intentionerna i socialtjänstreformen.

Arbetssättet har i Kommunsverige fått benämningen ”Linköpingsmodellen”. Enkelt uttryckt innebär arbetssättet att en medborgare som behöver stöd eller hjälp vänder sig direkt till en utförarenhet som kan tillhandahålla stödet. Med stöd av kommunens riktlinjer kommer man där överens om vilken hjälp den enskilde kan få.

Överenskommelsen benämns inom hemtjänsten serviceavtal och registreras som ett bistånd. Samma möjlighet att få stöd finns även inom missbruksvård och boendestöd.

Många, många kommuner har varit på studiebesök i Linköping, tagit idéerna med sig hem och infört någon variant av modellen i den egna kommunen.

Utvärderingar visar att Linköpings arbetssätt uppskattas av berörda brukare. De frigjorda resurserna har i Linköping styrts om till information och vägledning samt uppföljning och kontroll av att vårdtagare/brukare får den hjälp de önskar och har rätt till.

Den mycket uppskattade Linköpingsmodellen vill nu Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till varje pris stoppa. Varför går knappast att begripa men att IVO menar allvar framgår av att man ålagt kommunen viten på sammanlagt tre miljoner kronor om inte modellen stoppas.

Så var det med det – åtminstone enligt IVO – den mest framgångsrika arbetsmodellen inom socialtjänstområdet får inte fortsätta. De äldre och andra vårdtagare ska tvingas gå tillbaka till det tidigare använda administrativa systemet som är dyrt och dessutom fungerar dåligt för de berörda medborgarna.

Vi anser att socialchefsföreningen bör granska IVO:s agerande. Vi tycker det är märkligt hur IVO uppfattar sitt uppdrag? IVO har inte hävdat att det finns vårdtagare som får för lite hjälp. Inte heller har man hävdat att kommunen slösar med skattepengar. Vi som har jämfört kostnads- och servicenivå med jämförbara kommuner kan se att Linköping ligger i nivå med dessa. Den skillnaden som finns är att kostnaden för hemtjänsten är något lägre i Linköping.

IVO bör i stället få uppdraget att medverka till utvecklingen av en serviceinriktad socialtjänst. Äldreminister Maria Larsson har också uttalat sig positivt för den utvecklingen (DN 24 aug 2013). Vi vet att många kommuner i en eller annan form har infört Linköpingsmodellen men många andra tvekar eftersom IVO:s inställning är känd.

Sveriges Socialchefsförening bör med kraft ”sätta ned foten” så att vi kan få ett slut på denna långa och onödiga konflikt genom att (1) uttala ett stöd för Linköpingsmodellen och genom att (2) uppmärksamma regeringskansliet på det olyckliga med en statlig tillsyn som motverkar utvecklingen av socialtjänsten.

Sture Henriksson, fd socialdirektör och utredningschef, Järfälla kommun

Bror Önstorp, fd omsorgschef och beställarchef, Linköpings kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenHemtjänst

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev