Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Krafttag mot bidragsbrott räddar LSS!

Nyligen uppmärksammades att Ekobrottsmyndigheten i Malmö polisanmäler ett antal företag för bidragsbrott inom LSS. Det är oerhört allvarligt. När brottslingar utnyttjar välfärdssystemen för att finansiera sin kriminella verksamhet skadar det trovärdigheten till den personliga assistansen som helhet, skriver Mats Persson (L) och Bengt Eliasson (L)

Publicerad: 23 januari 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De kriminella som utnyttjar socialförsäkringssystemen och särskilt den del som assistansersättningen utgör ska sättas åt hårt, skriver Mats Persson (L) och Bengt Eliasson (L).

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LSSKriminalitetVälfärdstjänsterLSS-kris

Som liberaler står vi upp för den personliga assistansen och vi är mycket kritiska till de neddragningar som regeringen nu genomför. Och just för att vi så passionerat tror på LSS vill vi öka insatserna mot bidragsbrott. 

Människors acceptans för en stor välfärdsstat bygger på att hårt förvärvade skattepengar som betalas in varje månad går till rätt saker. Då är det helt avgörande att det inte förekommer fusk och bedrägeri inom välfärdssystemen. I Sverige ska människor kunna lita på att pengar avsedda för personlig assistans inte hamnar i brottslingars fickor. Brottslighet ska alltid bekämpas hårt. Det är polisens och de rättsvårdande myndigheternas uppgift att se till att kriminalitet med assistansersättning möter tuffaste möjligt motstånd. Det betyder att de kriminella som utnyttjar socialförsäkringssystemen och särskilt den del som assistansersättningen utgör, ska sättas åt hårt.

Regeringen använder fusket som skäl för att på bred front dra ner på kostnaderna för den personliga assistansen. Det är en orimlig logik. I stället för att dra alla assistansberättigade och företag över en kam borde regeringen vidta tuffare åtgärder mot fuskarna och låta de som sköter sig ha kvar sin välbehövliga assistans. 

Det behövs kraftfulla åtgärder för att komma åt den kriminella verksamheten kring bidragssystemen. Liberalerna föreslår därför följande:

■ Banksekretessen behöver ändras så att bankerna är tvungna att lämna ut uppgifter till Försäkringskassan och andra myndigheter när det finns starka misstankar om oegentligheter och kriminell aktivitet. 
■ Myndigheter behöver samarbeta mera för att stoppa oseriös arbetskraftsinvandring och skoningslöst utnyttjande av personer med funktionsnedsättning som utnyttjas för att brottslingar ska sko sig på bidragssystemet.
■ Polisen och åklagarna behöver resurser och kompetens så de kan prioritera brott inom välfärdssystemen och öka samarbetet med Försäkringskassan och andra myndigheter för att mer effektivt kunna upptäcka brottslighet.

Dessa reformer handlar inte om att försämra för funktionsnedsatta som regeringen vill.

Tvärtom. För att rädda LSS krävs att assistansbranschen fungerar. Rätten till personlig assistans finns för att den lägger makten över sitt liv hos den som skall ha den, den enskilde människan. Det innebär en avgörande frihet för människor som annars skulle vara hänvisade till institutionsboende eller närståendes omsorg dygnet runt. Genom frihetsreformen LSS får alla möjlighet att bli sitt bästa jag. Det är de kriminella vi ska attackera – inte assistansanvändarna eller seriösa företag!

Mats Persson, riksdagsledamot (L) ekonomisk-politisk talesperson

Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L) funktionshinderpolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev