Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

HVB-hemmet i Hagfors stängs

Publicerad: 6 juli 2021, 09:35

Rasmus Nerman, vd Humana.

Foto: Rickard Kilström / Kontinent

Fem minuter. Så lång tid tog det innan personalen på HVB-hemmet i Hagfors noterade att pojken var borta. Han hittades senare död. Nu stängs verksamheten.


Huvudmannen för HVB-hemmet, Humana, skickade under tisdagen in sin Lex Sarah-anmälan om händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

I anmälan konstaterar de att bristen som föranleder anmälan är att ”barn med stort behov av tillsyn lämnas utan direkt uppsikt av personal”. Även en rad andra missförhållanden räknas upp.

”Det som inte får hända har hänt och vi ser extremt allvarligt på olyckan. Den tragiska olyckan kunde inträffa på grund av en kombination av orsaker, den mänskliga faktorn och brister i verksamheten”, säger Rasmus Nerman, vd och koncernchef i Humana i ett pressmeddelande.

Det var den 15 juni som en femårig pojke lyckades rymma från ett stödboendet i Hagfors. Han hittades senare död hittades i vattnet i älven närheten ungefär tre timmar efter att han lämnade från boendet.

Humanas två HVB-hem i Hagfors stängdes tillfälligt efter beslut av IVO redan före midsommar och barnen som bodde där har omplacerats. Humana har nu beslutat att helt avveckla de båda hemmen med omedelbar verkan. Ivos beslut att stänga verksamheten kommer därför inte att överklagas av koncernen.

”Vi ser inget annat alternativ än att nu stänga verksamheten”, säger Rasmus Nerman.

Hemmet har tidigare fått kritik av Ivo och nu kommenterar koncernen hur de hanterat kritiken. ”Trots genomförda åtgärder kan det konstateras att vissa frågor borde ha hanterats på ett mer konsekvent sätt”, skriver de.

Bland annat pekas på brister i matchning av barnens behov med personalens kompetens och brister i följsamhet av Humanas rutiner och riktlinjer. Händelserna i Hagfors leder nu till en översyn i hela verksamheten.

”Det är med stor sorg jag kan konstatera att vi har brustit i den aktuella verksamheten och därför vidtar vi nu en rad åtgärder för att säkerställa att rutiner efterlevs i hela organisationen”, säger Rasmus Nerman.

Lex Sarah

Lex Sarah är en lag i Socialtjänstlagen. Den säger att anställda inom verksamheter i socialtjänsten och i verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har en skyldighet att rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamhet.

Den som bedriver verksamhet har en skyldighet att utreda och avhjälpa missförhållanden och om missförhållanden uppfattas som allvarliga anmäla det inträffade vidare till Ivo.

Privatpersoner, anhöriga och allmänheten kan däremot inte göra en lex Sarah-anmälan till Ivo. Lagen är uppkallad efter undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 slog larm om missförhållanden på ett vårdhem.

Källa: Ivo

Jonas Dagson/TT

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev