tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Hög personalomsättning drabbar funktionsnedsatta 

Frånvarande chefer, dåliga arbetsvillkor och underbemanning leder till stor personalomsättning i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Detta påverkar deltagare i olika LSS-verksamheter som har personal runt sig stora delar av livet. Därför krävs en rad förändringar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna få kontinuitet och kvalitet i sin vardag.

Publicerad: 22 mars 2018, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Funktionsnedsatta förtjänar högre livskvalitet i vardagen.

Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

LSSFunktionsnedsättningArbetsmiljöUtbildningKompetensutvecklingIvoSocialstyrelsenSKRKommunalLSS-kris

Daglig verksamhet och bostad för vuxna är de två största insatserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. För att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva som andra behövs stöd i hela deras livssituation. Personal i LSS-verksamhet behöver därför specifika kunskaper om såväl de diagnoser och funktionsnedsättningar som brukarna har som kunskaper om olika typer av arbetsmetoder. Detta omöjliggörs när personalomsättningen blir för stor.

Riksförbundet FUB anordnade under 2017 fem LSS-dagar runt om i Sverige. FUB:s medlemmar beskrev i workshoppar sina erfarenheter av bland annat daglig verksamhet och bostad för vuxna enligt LSS. Många berättade om den stora personalomsättningen. En kvinna beskrev situationen så här: "Det var fyra olika chefer på fyra år och 37 olika anställda i gruppbostaden". Situationen bekräftas av en rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från 2015. Där konstaterar myndigheten att personalomsättningen är stor i flera kommuner.

Vi identifierar flera anledningar till den stora personalomsättningen, bland annat personalens arbetsvillkor. Avsaknad av enhetlig grundutbildning och bristande kompetensutveckling medför osäkerhet i arbetet och dålig arbetsmiljö. Vi ser dessutom en ökande tendens att använda deltidsanställningar, med hänvisning till att det underlättar schemaläggningen.

En annan omständighet som påverkar kvaliteten är att enhetschefen, som på grund av att hen ansvarar för upp till fyra olika verksamheter, därigenom i princip aldrig är på plats. FUB anser att chefen, som är den enda som behöver ha specifik utbildning inom området, behöver finnas på arbetsplatsen dagligen för att arbetsleda personalen. Av IVO:s tillsynsrapport från 2015 framgår det att hälften av föreståndarna har ansvar för två eller flera gruppbostäder. Inget tyder på någon förbättring. Färre enheter per chef skulle möjliggöra en mer dräglig arbetssituation och kanske medföra att chefsomsättningen minskade.

Deltagare i olika LSS-verksamheter har personal runt sig stora delar av livet. En viktig förutsättning för stöd och service med kvalitet är kontinuitet i stödet, en stabil personalgrupp med en närvarande och tydlig arbetsledning. Minskad personalomsättning leder till större kontinuitet och högre kvalitet i verksamheten.

Riksförbundet FUB föreslår följande åtgärder för att minska personalomsättningen i LSS-verksamheter:

■ att Socialstyrelsen ges i uppdrag att utfärda bindande föreskrifter rörande personalkompetens och bemanning
■ att regeringen satsar medel för ett kunskapslyft för baspersonal inom LSS-verksamhet
■ att enhetliga titlar inom LSS-verksamhet införs
■ att SKL och fackförbundet Kommunal enas om bättre arbetsvillkor för LSS-personal där alla som vill ges rätt till heltidsanställningar
■ att antalet verksamheter per chef minskar för ökad närvaro och arbetsledning i varje verksamhet

Lillemor Holgersson, första vice ordförande Riksförbundet FUB

Julia Henriksson, förbundsjurist Riksförbundet FUB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev