Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Socialtjänst

Förödande konsekvenser av indragen assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättningar har fått neddragen eller helt indragen assistans. Och många människor är nu oroliga för att de står i tur att drabbas. En oro som är befogad enligt en ny undersökning bland kommunernas LSS-handläggare.

Publicerad: 30 januari 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Över 90 procent av LSS-handläggarna instämmer i påståendet att Försäkringskassan blivit mer restriktiv när det gäller rätt till assistansersättning, skriver debattörerna. Foto: Janerik Henriksson/TT


Ämnen i artikeln:

LSSAssistansFörsäkringskassan

Politiska direktiv från regeringen till Försäkringskassan, i kombination med snävare tolkning av rättspraxis, har lett till att många som har omfattande funktionsnedsättningar har fått neddragen eller helt indragen assistans. Det får förödande konsekvenser för de som drabbas.

Oron för att fler kan komma att drabbas är befogad, menar 7 av 10 LSS-handläggare i kommuner runt om i landet. Det framgår av en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. ”Politiker vill komma åt överutnyttjande av timmar per assistansberättigad. Det som i stället sker är att det har blivit mycket svårare att överhuvudtaget omfattas av lagen”, anser en handläggare. Den bilden delas av fler: ”Jag förstår inte hur man ska kunna strama upp mer kring assistansen. De personer som har assistans i dag har väldigt stora funktionsnedsättningar och stora hjälpbehov.”

Över 90 procent av LSS-handläggarna instämmer i påståendet att Försäkringskassan blivit mer restriktiv när det gäller rätt till assistansersättning. Men också kommunerna är numera mer restriktiva, enligt hälften av handläggarna. Dessutom är det skrämmande nog bara en tredjedel som säger att deras kommun lever upp till intentionerna i LSS. Majoriteten anser alltså inte det och huvudorsaken bedöms vara kommunala riktlinjer och budgetrestriktioner.

När LSS kom till i början av 1990-talet var det för att garantera människor med de mest omfattande funktionsnedsättningarna goda levnadsvillkor med långsiktighet och trygghet i insatserna. Utvecklingen de senaste åren har gått i rakt motsatt riktning med regeringsuppdrag till Försäkringskassan om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar och direktiv till en statlig utredning som framför allt tar sikte på besparingar. Rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar urholkas från flera håll.

Det är viktigt att följa upp att resurser avsatta till insatser inom LSS går till det de är avsedda för men det är lika viktigt att följa upp att lagens intentioner fullföljs. För oss som ser konsekvenserna av den förda politiken är det obegripligt att regeringen kan framhärda i att detta är en grupp som det ska sparas på. Vi vill se en kursändring och vi vill se politiker med välfärdsambitioner.

■ Kommunpolitiker måste stå upp för lagens intentioner och se till att LSS-handläggare har förutsättningar att utföra sitt uppdrag på ett rättssäkert och professionellt sätt.

■ Ansvarig minister bör ge sittande LSS-utredning tilläggsdirektiv om att ta fram samhällsekonomiska analyser som fångar in det samlade värdet av personlig assistans och andra LSS-insatser

En hållbar välfärdspolitik  tar utsatta människors oro på allvar och bygger på en helhetssyn där mänskliga rättigheter och värden vägs in tillsammans med samhällsekonomiska analyser.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Maria Persdotter, förbundsordförande RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev